По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Бургас през второто тримесечие на 2022 г. е 138, а новопостроените жилища в тях са 472.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2022 г. 92% са със стоманобетонна конструкция, 6.5% с тухлена конструкция и 1.4% с друга конструкция.

Спрямо второто тримесечие на 2021 г. сградите се увеличават с 51.6%, докато жилищата в тях намаляват с 43, или с 8.3%

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (35.0%), следват тези с три стаи (29.4%), а най-нисък е делът на жилищата с пет стаи – 3.4%

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през второто тримесечие на 2022 г. е 42 607 кв. м, като спрямо съответното тримесечие на 2021 г. намалява с 16.6%. Жилищната площ също намалява (с 18.8%) до 29 285 кв. м (фиг. 3).

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 99.3 кв. м през второто тримесечие на предходната година на 90.3 кв. м през същото тримесечие на 2022 година.

Статистическите данни за новопостроените жилищни сгради и жилища са разработени на базата на тримесечна информация, получавана от общинските администрации.

В обхвата на наблюдението се включват новопостроените жилищни сгради с одобрен приемателен протокол обр. 16 или издадено разрешение за ползване съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Жилищната площ включва площта на стаите за живеене, спалните, нишите за спане, столовете, стаите за дневно престояване, стаите, ползвани като работни кабинети и библиотеки на научни работници, гостните, холовете, както и площта на кухните над 4 кв. метра. До 31.12.2018 г. площта на кухните с площ над 4 кв. м се разглежда отделно.

Спомагателната площ включва площта на спомагателните помещения, стаите и кухните с площ по-малка от 4 кв. м, вестибюлите с портал и друга преграда, коридорите, антретата, баните, тоалетните, килерите, дрешниците, другите спомагателни помещения (сушилни, перални, балкони и лоджии) независимо от големината на площта им.

Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната и спомагателната площ.

Средната полезна площ на жилището е отношение на полезната площ към броя на жилищата.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви