Тихомир Янакиев
КЕВР е избрала най-високата прогнозна цена
Кметът на Созопол Тихомир Янакиев обжалва решението на КЕВР за определяне на цената на водата от 1.08.2022г. пред Административен съд София. Причините са в това, че комисията е приела най-високата прогнозна цена на водата и, че в представеният от ВиК бизнес план са посочени инвестиции, за които на практика няма пари.
Кметът Янакиев е написал и писмо до областния управител на област Бургас, който е председател на Асоциация по ВиК на обособената територия, с искане да се преразгледат част от решенията, които асоциацията е взела през април.

Публикуваме съобщението на община Созопол без редакторска намеса:

„Във връзка с възникналото напрежение в област Бургас по решението на КЕВР за актуализиране на цените на водата и Решение №647 на Общински Съвет Созопол, прието на 19.04.2022 г. по време на 29-тото редовно заседание, Община Созопол представя уточняваща допълнителна информация.
Съгласно чл.10в, ал.1, т.5 от Закон за водите, Общинският съвет изразява становище по разработените от ВиК операторите бизнес планове.
От друга страна чл. 198в, ал. 4, т.5 от Закона за водите, дава правомощия на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия да съгласува Бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, включващ инвестиционна програма и прогнозни цени.
Поради тези мотиви всички получени документи от Областен управител на област Бургас, в качеството му Председател на Общото събрание на Асоциацията, са били надлежно представени пред общинските съветници чрез кмета на община Созопол. Част от приложенията отразяват намеренията на ВиК по отношение на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за периода 2022-2026г.
Община Созопол категорично не приема алюзията за манипулации от страна на кмета, поради факта, че реално с Решение №647 е съгласуван Бизнес плана, включително и в частта за планираните приходи и цени на услуги.

Предвид факта, че крайните цените на услугите не се одобряват от Общински съвет, Общинска администрация или Асоциация по ВиК, а от компетентния специализиран орган – Комисия за енергийно и водно регулиране, и след обявяване на председателят на КЕВР за нелегитимен според Конституционния съд, кметът Тихомир Янакиев подаде жалба против Решение № БП-Ц-17 от 29.07.2022г. на КЕВР пред Административен съд София.

Другият мотив за несъгласие от страна на кмета е, че инвестиционната програма на ВиК дружеството, представена на Общото събрание на Асоциация по ВиК в Бургаска област, е условна и няма пари за нейната реализация. Въпреки това, тя явно е приета от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/.

Кметът на община Созопол отправи и предложение до Областен управител на област Бургас, в качеството на Председател на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас да свика ново събрание, на което да се преразгледат част от приетите на 20 април решения.

„Считам, че така възникналият проблем е общ за всички ни, и се надявам със съвместни действия да достигнем до положителна развръзка на ситуацията в полза на гражданите на община Созопол“, заяви кметът Тихомир Янакиев.“

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви