Кметът Димитър Николов подаде жалба до Административен съд София- град, с която иска отмяна на решението на КЕВР за цената на водата в Бургас. В нея той настоява решението да бъде обявено за нищожно или незаконосъобразно, тъй като Община Бургас и гражданите на Бургас са персонално засегнати от него.

„Цената на водата е увеличена заради бъдещи инвестиции, които обаче дружеството ВиК към настоящия момент не е направило, а в същото време събира средства от крайния потребител!“, се казва още в мотивите на жалбата.

Общински съвет – Бургас не е одобрявал пределни цени на водата, които дружеството ВиК е предложило на КЕВР, а е съгласувал програмата за инвестиции в общината.

Основен аргумент за обжалването е разминаването между съдържанието на решението на КЕВР и това, което е съгласувано от общинските съвети. С решението на КЕВР се утвърждават конкретни показатели и цени на услуги, предоставяни от оператора. Не такова обаче е решението, което са съгласували общинските съвети.

Новата цена на водата в Бургас е приета за „социално поносима“ от КЕВР, без да е отчетена социално-икономическата обстановка в страната и възможността на домакинствата да поемат този разход.

Дружеството ВиК не е предоставило нужните документи пред КЕВР, които да показват как ще бъдат изпълнени приоритетите в Програмата си за инвестиции.

Кметът Николов иска от съда решението да бъде обявено за нищожно, тъй като всички документи, на които се основава, са приети от комисия, свикана от председателя на КЕВР Станислав Тодоров, чийто избор впоследствие бе обявен за противоконституционен.

Противоконституционно избраният председател е свикал и участвал в заседанието на комисията, в което е прието решение за по-високите цени. Също така заявлението за по-високите цени не е представено на общините, членове на Асоциацията по ВиК. Тоест, решението е прието без знанието и съгласието на местната власт.

В жалбата кметът на Бургас настоява за спиране изпълнението на решението на КЕВР и преразглеждането му.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви