Проучванията на двата владетелски дома край с.Бродилово и с.Синеморец, разтварят една от най-неясните страници от историята на Древна Тракия-периодът от ІІ-І век пр.Хр.
В този период, на фона на военните конфликти между Рим и Понтийското царство разиграли се на Балканите, в частност на територията на Странджа планина, се оформя едно от най-мощните и значими тракийски царства-Астейското царство, просъществувало до І в.сл.Хр., но за съжаление все още слабо проучено от съвременната ни историография и археология.
Откритият преди 10 години в Бродилово владетелски тракийски дом от преди 2000 години, най-вероятно е бил опожарен при военни действия, тъй като цялата покъщнина е била затрупана под останките на срутените покрив и стени от жилищата.
Домът е с площ от 1,5 декара и е ограден от крепостна стена с дебелина от 2,40 м. Самата стена е запазена на 1-1.5м. височина. При разкопките е разкрита част от охранителната кула, която е разположена в най-достъпната част към обекта.
Във вътрешността на обекта са били разположени жилищните и стопански постройки. В тях се откриха най-интересните археологически находки. Домът е бил опожарен най-вероятно при военни действия, тъй като цялата покъщнина е била затрупана под останките на срутените покрив и стени от жилищата.
Запечатала се е една интересна ситуация непокътната над II хилядолетия. В едно от помещенията бе открит олтар (жертвеник). Около него се разкриха много керамични съдове местна изработка и голямо количество вносна гръцка керамика – кантроси, лекит, амфори; мегарски чаши с богата орнаментика от растителни мотиви и такива с изображения на хора и др.
Някои от съдовете бяха пълни със зърно, жито, просо и др. На места са складирани купища от железни заготовки, явно за изработка на оръдия на труда и оръжия. Сред най-интересните находки от обекта са меч тип – махайра и един меч тип – ромфея (характерен тракийски меч използван в периода III-I век пр.н.е.).

Мечовете от типа ромфея са сред най-рядко срещаните в България, като до сега те се откриваха главно в Родопите – разказа ръководителя на обекта Деян Дичев.

Проучванията на двата обекта, край Бродилово и Синеморец, позволява да се изясни в голяма степен хронологията на тяхното съществуване. Най-вероятно тяхното построяване и обитаване започва в последната четвърт на ІІ в.пр.Хр., в периода на разцвета на царството на Мостис, а унищожаването им трябва да се отнесе към началото на втората четвърт на І в.пр.Хр.
В този период двата дома са във владенията на Астейското царство управлявано от Садала І, който през този период е на страната на Митридат VІ Евпатор в коалиция със Западнопонтийските градове срещу Рим.
Според археолозите домът е съществувал от края на ІІ до началото на І в.пр.Хр., когато е опожарен и унищожен. Вероятно това са събитията около войните между Рим и Митридат VI, които се водят в тази част на Балканите. По това време се сформира и едно от най-мощните тракийски царства – това на астите, чиято история без съмнение е свързана и с новооткрития владетелски дом край с. Бродилово, както и с проучвания подобен дом край Синеморец.
Тези два обекта са синхронни по време на живот и също така са загинали вероятно при едно и също военно събитие.

И двата дома са били на много богати и влиятелни владетели. За това свидетелства откритото в дома край Синеморец изключително монетно съкровище.

През 72 г.пр.Хр. римският пълководец Марк Лукул води наказателен военен поход срещу Западнопонтийските градове и тракийските им съюзници в региона. Най-вероятно, именно при този военен конфликт са унищожени домовете край Бродилово и Синеморец.
По богатството на материалите открити в Бродилово и съкровищата от Синеморец (златните накити от гробната находка и сребърните монети) виждаме, че тази част на Странджа е била изключително богата и е играела важна роля в политическото и икономическото пространство на Астейското царство.
Точно там са били открити и последните две изключително интересни монетни съкровища.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви