Проект Несебър

 

На 28.07.2022г. се състоя пресконференция във връзка с изпълнението на проект № BSB867 „Черноморски портал за археология, история и култура“/ARHICUP, финансиран от Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство Черноморски басейн 2014–2020“.

На събитието пред представители на целевите групи,  заинтересованите страни и граждани, бе представена презентация, която в детайли проследи напредъка в изпълнението на основните проектни дейности.

Бе показано новото 3D статично и мобилно оборудване за сканиране и моделиране на културни ценности (музейни експонати, археологически разкопки и исторически паметници) беше представено. Отчетени бяха постигнатите резултати, сред които изграденият в рамките на проекта уеб портал.

В момента продължава създаването на дигиталното съдържание, което ще изпълни отделните секции на платформата: интегрирана библиотечна система, цифрова библиотека за описание и представяне на библиографски, фото, аудио, видео данни, програма за представяне на 3D модели на културни ценности и цифрова колекция от стари карти на Черноморския регион с Web-ГИС за георефериране на представените обекти. Онлайн порталът е изграден на специален сървър с възможност за събиране и представяне на цифрови данни в различни формати.

Благодарение на ефективното партньорство на международния екип, Национален Исторически Музей на Република Молдова и Музей за Национална История и Археология Констанца, Румъния, по проекта са избрани и съвместно се създават 3D модели на исторически и културни обекти, емблематични за участващите страни. Това стана възможно чрез новото техническо оборудване, чрез което се създадоха условия, осигури се ресурс и се изгради капацитет, необходим за реализирането на цифровото конвертиране на място.

През 2021 г., като част от проектните дейности, се организираха изложби на стари географски карти, които представиха присъствието на Черноморския регион в европейската картография през вековете.

През юни 2022 г. успешно се проведе съвместната научна експедиция в южна Румъния, където с помощта на мобилното оборудване, на терен, бяха сканирани археологически обекти.

Участието на Община Несебър в процеса по дигитализация на културното наследство е залог за бъдещо ѝ успешно развитие в популяризирането на местните културни ценности – от една страна създаване на качествени продукти с допълнителна атрактивност, разширен и подобрен достъп, а от друга страна – тяхното  опазване и съхранение.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Съдържанието ѝ е изцяло отговорност на Община Несебър и не отразява непременно позицията на ЕС.

 

 

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви