Доклад: Половината младежи не ставата за средно образование
Доклад: Половината младежи не ставата за средно образование

Почти три четвърти от младите хора на възраст между 15 и 24 години в 92 държави, не успяват да придобият уменията, необходими за работа, а около 48% от младежите у нас нямат базови умения за средно образование. Това сочат данни от нов доклад, публикуван на 13 юли от Комисията по образование и УНИЦЕФ.

Докладът е озаглавен: „Възстановяване на ученето: Доколко децата и младежите са в час с развитието на умения?“. Той включва анализи на развитието на уменията в ранна детска възраст, както и сред децата в начална училищна възраст и младежите. Данните в този доклад подчертават ниски нива на умения сред децата и младежите във всички възрастови групи. Вероятността да притежават уменията, необходими за пълноценното им развитие и по отношение на бъдещите възможности за заетост, достоен труд и предприемачество, е най-малка при младите хора в страните с ниски доходи.

„Вдъхновеното и квалифицирано поколение от деца и младежи е от решаващо значение за просперитета, прогреса и успеха на обществата и икономиките. Въпреки това повечето деца и млади хора по света са били провалени от своите образователни системи. Което ги оставя необразовани, невдъхновени и неквалифицирани – сигурна комбинация за непродуктивност“, заяви Робърт Дженкинс, ръководител отдел „Образование“ в УНИЦЕФ.

В България близо половината (47,9%) от младежите на възраст между 15 и 24 г. или 315 149 не разполагат с базови умения, които са им необходими за средно образование.

Това показват данни на международното оценяване PISA* и TIMSS и изчисления за децата, които не се обучават. 44,5% от същата възрастова група или 292 287 нямат и все по-необходимите в днешния свят дигитални умения.

Под „дигитални умения“ се разбира умението да разбират и използват технологиите и се измерва чрез дял на млади хора, които могат да изпълняват основни дейности на компютър, например: копиране или преместване на файл или папка, функции за копиране и поставяне за дублиране или преместване на информация в документ, изпращане на и-мейли с прикачени файлове и трансфер на файлове между устройства.

Базовата грамотност и математическата грамотност; меките умения, включително уменията за живот и социално-емоционалните умения; дигиталните умения, които позволяват на хората да използват и разбират технологиите; специфичните за професията умения, които подпомагат прехода към заетост; и предприемаческите умения са от съществено значение за просперитета на децата. Тези умения са от решаващо значение и за развитието на обществата и икономиките.

Поради големия брой младежи, които не посещават училище и ниското ниво на придобиване на базисни умения, държавите по света са изправени пред криза, като по-голямата част от младите хора не са подготвени да станат част от днешната работна сила – се отбелязва още в споменатия  доклад.

По данни на Евростат (2021) 14% от младежите в България са извън системите на заетост, образование или обучение. А 120 000 деца в училищна възраст са в риск от отпадане от образователната система – показва проучване на МОН от 2021 г.

1 КОМЕНТАР

  1. Учителите имат нужда от слаби ученици за да могат да им дават ЧАСТНИ УРОЦИ НА ЧЕРНО. Същото е и при лекарите.Същото е и при политиците.ВСЯКО ЗЛО/за едни /Е ДОБРО/за други/.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви