Община Бургас спечели проект за цялостен ремонт на физкултурния салон на ОУ „Братя Миладинови“ по програмата за обновяване или създаване на нови спортни обекти и съоръжения в училищата на Министерството на образование и науката.

Целта на проекта е вътрешен ремонт на всички помещения, на подовите настилки, подмяна на оборудването, реконструкция на покрива и изолация на външните стени с цел подобряване на топлопроводимостта на салона.

Физкултурният салон на училището е в напълно амортизирано състояние.

Наблюдават се течове при дъжд, подовата настилка е в изключително лошо състояние, покритието по стените е износено и с напукана блажна боя, а вентилацията не функционира.

Всичко това допринася за изключително ниското ниво на енергийна ефективност на сградата.

Проектът предвижда цялостно ремонтиране на подовете, настилките и стените на всички вътрешни помещения, доставка и смяна на старото и амортизирано с ново обзавеждане и оборудване на физкултурния салон, саниране на външните стени, подмяна на покривните изолации, смяна на част от дограмата и цялостно пребоядисване на фасадата.

ОУ „Братя Миладинови“ е едно от най-големите в Бургаска област и в него се обучават около 1100 ученика в редовна форма на обучение, които ежедневно използват физкултурния салон.

Подобряването на средата ще повиши качеството на учебния процес и ще допринесе за нормалното провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт в учебното заведение.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви