хотел

107 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване са функционирали през април, съобщават от Националния статистически институт. Броят на стаите в тях е 6.5 хил., а на леглата – 15.7 хиляди.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през април е 54.7 хиляди. Българските граждани са реализирали 32.5 хил. нощувки, а чуждите – 22.2 хиляди.

През април в местата за настаняване с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 65.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 44.4% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 22.6% от нощувките на чужденци и 20.9% – български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 11.9 и 34.7%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Бургас през април достигат 23.4 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване са 15.5 хил. и са реализирали средно по 2.1 нощувки. Чуждите граждани са 7.9 хил. и са реализирали средно по 2.8 нощувки, като 69.3% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април е 11.8%. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 1 и 2 звезди – 17.8%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди – 13.9%, и с 4 и 5 звезди – 9.7%.

Приходите от нощувки през април достигат 3 770.4 хил. лв., като 2 253.3 хил. лв. са от български граждани, а 1 517.1 хил. лв. – от чужди граждани.

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви