Лукойл

Кръгла маса, посветена на реализацията на Проект  „LIFE WATEROIL“, се проведе под егидата на Лукойл – Нефтохим Бургас. Събитието събра на масата за дискусии  представители на бизнеса, държавната и местна  администрация, научните среди, еколози и журналисти.

Разискваха се възможностите за трансфер и приложение на използваните супер технологии и най-добри практики от Лукойл, към други сектори на икономиката. Доклади изнесоха Димитър Добрев – Директор по производство на „Лукойл Нефтохим Бургас“, Николай Новачев – Зам. Главен инженер Развитие „Лукойл Нефтохим Бургас“и  Ръководител на Координационния комитет на Проект LIFE WATEROIL.

В дискусията участие взеха  официалният представител на Община Бургас  – Йоана Ангелова – главен експерт, дирекцияЛЛ „Стратегическо развитие“ и  Доц. д-р Хюсеин Йеменджиев, Технически Факултет, Университет „Проф.д-р Асен Златаров“, който ще отговаря за мониторинга свързан с проекта.

Реализацията на Проекта LIFE WATEROIL цели да намали потреблението на вода от рафинерията, чрез усъвършенстване на пречиствателните съоръжения на завода

и използване на специално разработени безопасни биоактиватори. Участниците в Кръглата маса обсъдиха потенциала за трансфер на технологиите, задействани в Проекта LIFE WATEROIL, който може да бъде реализиран в редица сектори, където в процеса на производство се генерират сулфид-съдържащи потоци отпадни води, в това число в целулозната промишленост, цветна и черна металургия, градски и общински пречиствателни станции.

Използваните при реализацията на Проекта практики и методологии за оценка на въздействието върху околната среда в бъдеще могат да станат основа за нова нормативна база в тази област. Проект LIFE20 ENV/BG/001042 LIFE WATEROIL получи частично финансиране от Европейския съюз по програмата LIFE, като инициатива, подобряваща качеството на околната среда.

Бенефициенти по Проекта са: „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, – координиращ бенефициент, и асоциирани бенефициенти са  Община Бургас, Техническия факултет на университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и Eurovix SPA, Италия – водеща компания в областта на приложните биотехнологии.

В следващите дни от BurgasNews ще разговаряме с един от главните идеолози и представители на проекта“WIFE WATEROIL”. Тема на разговора ще бъде стойността и ефикастността на проекта, както и резултатите от него свързани с  подобряване качеството на въздуха и водите в Бургас и регион.

 

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви