И през 2022 г. Община Бургас финансира изцяло археологическите проучвания на най-прочутия римски балнеолечебен център на Балканския полуостров – Акве калиде, в кв. Ветрен, Бургас. През 2021 г. археологическите проучвания бяха съсредоточени в североизточния сектор и преминаха през няколко етапа.

Първите два от тях бяха обвързани със строителството на сграда № 3 (Археологически музей и баня – реплика на римска баня).

При тези спасителни разкопки бяха открити два антични водопровода и улиевидно съоръжение за открито течаща студена вода и няколко гроба,част от готския некропол.

Завършващ етап е допроучването на североизточния аподитериум от ІV в. на ранновизантийската баня с изцяло изчерпване на културните пластове в долните нива на които се открива пожар, свързан с готските разрушения на римската баня. Масовата керамика е от ІІІ-ІV в., а монетния материал е от управлението на Константин Велики и неговите наследници.

В обсега на проучванията бе и окончателното разкриване на външното източно лице на Източния корпус на ранновизантийската баня с дължина над 14 м и добре запазена височина на места до над 3 м, два антични керамични водопровода и контролна шахта.

През археологически сезон 2021 г. бяха открити множество археологически материали, между които голямо количество монети – над четиристотин бр., от които отново доминиращи са тези от ІV в.; немалък брой от ХІІІ в.; средновековни печати от ХІ в.; и два надписа.

На 2 юни 2022 г. бе поставено началото на новия – 15-ти – археологически сезон в проучването на Акве калиде, които ще продължат през целия месец юни и началото на месец юли.

От настоящата 2022 г. година, вече след реализирането на първия етап (археологическите проучвания в обсега на турската баня, приемния туристически център и сградата музей-реплика на римска баня) и консервационно-реставрационните дейности в техния обсег, археологическите изследвания ще се насочат към вътрешността на римската и ранновизантийската баня.

Идеята е да бъде проследена северната част по вече засечената през 2021 г. северна стена на ранновизантийската баня.

Ще бъде направен опит (доколкото е възможно поради наличието на по-ранни комуникации и смесени пластове) да се навлезе в запад-северозападните вътрешни бански пространства.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви