Районен съд – Бургас призна за виновен по повдигнатите му обвинения Станимир Рагевски и присъди общо най-тежко наказание на подсъдимия в размер на 7 години „Лишаване от свобода“, при първоначален „строг“ режим на изтърпяване на наказанието.

Съдът наложи на Станимир Рагевски и „Глоба“ в размер на 7 500 лв. Съдебната инстанция призна за виновен и подсъдимия Христо Ж., като му наложи наказание „Лишаване от свобода“ в размер на 3 години и 6 месеца, при първоначален „строг“ режим на изтърпяване на наказанието. Съдът наложи на Христо Ж. и наказание „Глоба“ в размер на 6 000 лв.

Районен съд – Бургас призна Станимир Рагевски за виновен в това, че през периода от месец август 2014 г. до 09.05.2016 г., в гр. Бургас, при условията на продължавано престъпление, като извършител в съучастие с Христо Ж. – действайки също като извършител, с цел да набави за себе си и за Христо Ж. имотна облага, придобил и укрил чужди движими вещи – лек автомобил марка „Нисан“, на стойност 47 000 лева, собственост на неустановено по делото лице и лек автомобил марка „Инфинити“, на стойност 45 000, собственост на ЗАД „Армеец“ АД – София, всички автомобили на обща стойност 92 000 лева, за които знае и предполага, че са придобити от другиго – от неустановено лице чрез престъпление по чл. 346, ал. 1 от НК, като укривателството е в големи размери (престъпление по чл. 215, ал. 2, т. 1 от НК).

Съдът призна Станимир Рагевски за виновен и за това, че на 29.09.2014 г., в гр. Бургас, в сектор «Пътна полиция», в ОД МВР – Бургас, пред системен оператор в група «регистрация и отчет на пътните превозни средства и собствениците им», съзнателно се ползвал от неистински официални документи, на които е предаден вид, че са издадени от Шведските компетентни органи за лек автомобил марка „Нисан“, като от системния оператор за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност (престъпление по чл. 316, вр. с чл. 308, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК).

Районен съд – Бургас призна Станимир Рарагевски за виновен и за това, че през периода от 29.09.2014 г. до 29.01.2016 г., в гр. Бургас, при условията на продължавано престъпление, в сектор «Пътна полиция» при ОД МВР – Бургас, пред системни оператори в група «регистрация и отчет на пътните превозни средства и собствениците им» при сектор «ПП» в ОД МВР – Бургас, съзнателно се ползвал от неистински частни документи – договор за покупко – продажба на МПС и декларации, на лек автомобил марка «Нисан» и на лек автомобил марка „Инфинити“, за регистриране на моторните превозни средства в сектор „Пътна полиция“ (престъпление по чл. 316, вр. чл. 309, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК).

Районен съд – Бургас наложи общо най-тежко наказание по повдигнатите обвинения на Станимир Рагевски в размер на 5 години и 6 месеца „Лишаване от свобода“, което да бъде изтърпяно при първоначален „строг“ режим. Съдът увеличи наказанието с 1 година и 6 месеца, до 7 години „Лишаване от свобода“ за Станимир Рагевски, както и „Глоба“ в размер на 7 500 лв.

Районен съд – Бургас призна за виновен и Христо Ж., за това, че през периода от месец февруари 2015 г. до 09.05.2016 г. в гр. Бургас, като извършител в съучастие със Станимир Р. – действайки също като извършител, с цел да набави за себе си и за Станимир Р. имотна облага, придобил и укрил чужда движима вещ – лек автомобил марка „Инфинити“, на стойност 45 000 /четиридесет и пет хиляди/ лева, собственост на ЗАД „Армеец“ АД – София, за който знае и предполага, че е придобит от другиго – от неустановено лице чрез престъпление по чл. 346, ал. 1 от НК, като укривателството е в големи размери (престъпление по чл. 215, ал. 2, т. 1 вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК).

Съдът наложи на Христо Ж. наказание „Лишаване от свобода“ в размер на 3 години и 6 месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален „строг“ режим. Съдът наложи на подсъдимия и „Глоба“ в размер на 6 000 лв. Районен съд – Бургас приведе в изпълнение и наказание от 9 месеца „Лишаване от свобода“ по присъда на Районен съд – Ихтиман спрямо Христо Ж., което да бъде изтърпяно също при първоначален „строг“ режим.

Държавното обвинение пледира за общо най-тежко наказание на Станимир Рагевски по повдигнатите му три обвинения в размер на 6 години „Лишаване от свобода“, при първоначален „строг“ режим на изтърпяване на наказанието. Прокурорът поиска от съда да наложи на Станимир Р. и „Глоба“ в размер на 10 000 лв. За подсъдимия Христо Ж., прокурорът пледира за наказание в размер на 4 години „Лишаване от свобода“, което да бъде изтърпяно при първоначален „строг“ режим и да му бъде наложена „Глоба“ в размер на 7 000 лв.

Защитниците на двамата подсъдими пледираха за оправдателни присъди. Според тях, от доказателствения материал по делото, повдигнатите обвинения на Станимир Рагевски и Христо Ж. не се доказват по безспорен и категоричен начин. Деянията не са доказани както от обективна, така и от субективна страна.

Районен съд – Бургас потвърди взетите спрямо двамата подсъдими мерки за неотклонение „Подписка“, като наложи на Христо Ж. „Забрана за напускане пределите на страната“.

Присъдата на Районен съд – Бургас може да бъде обжалвана или протестирана в 15- дневен срок.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви