Така изглежда мястото сега
16 нови площадки за подземно сметосъбиране вече са изградени в гр. Созопол. Съоръженията, намиращи се на територията на стария и новия град, вече са в експлоатация и се ползват от живущите, които споделят, че необходимата промяна вече дава резултати и градът е в пъти по-чист.
Така изглеждаше мястото преди

Подземните контейнери могат да се отварят чрез педал, като така се улеснява изхвърлянето на отпадъци, без да се налага ръчно повдигане на капака.

Според натовареността на районите, на новите площадки са разположени различен брой контейнери с различна вместимост и предназначение – за рециклируеми за биоразградими отпадъци. Вътрешността на всеки от новите съдове представлява специализиран чувал с обем от 1,5 или 3 куб. м., изработен от плътен водоустойчив материал, непозволяващ пропускане на течности и разливането им в контейнера или извън него при изваждане.
Контейнерите са на 2/3 от размера си вкопани в земята, като изхвърлянето на отпадъците става чрез капак, разположен върху надземната част на съда. Отварянето на съдовете е чрез натискане на педал в долната част на съда или чрез ръчно повдигане на капака, а затварянето на капака се осъществява с механизъм за плавно спускане.

Видимата част на съдовете представлява метален корпус със стоманени секции с добър естетичен вид и антикорозионни свойства.

За ясното указване на вида отпадък, който трябва да се постави в съответния контейнер, върху надземната част на съдовете са поставени информационни стикери – жълт за хартия, пластмаса и метали, зелен за стъкло и син за битови отпадъци.
В случай на злоумишлени действия гражданите могат да подадат сигнал до еко отдела на тел.: 0550 2 57 25.
Община Созопол напомня, че поставянето на отпадъци извън съдовете за смет е забранено.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви