Приходите от нощувки през март 2022 г. достигат 1 957 800 лв., като 1 412 800 лв. са от български граждани, а 545 хил. лв. – от чужди. Това съобщават от Териториално статистическо бюро – Югоизток.

През март 2022 г. в област Бургас, по време на продължаващата епидемична обстановка в страната, са функционирали 64 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.1 хил., а на леглата – 4.5 хиляди.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през март 2022 г., е над 27 хиляди. Българските граждани са реализирали повече от 20 хил. нощувки, а чуждите – почти 7 хиляди.

В местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 55% от общия брой нощувки на чужди граждани и 46% – на българи. В местата за настаняване с 1 и 2 звезди са осъществени почти 27% от нощувките на чужденци и 39% – български граждани, а в останалите места за настаняване (с 3 звезди) те са съответно 18 и почти 15%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване достигат 12.7 хиляди. Българските граждани са 10 хил. и са реализирали средно по 2 нощувки. Чуждите граждани са почти 3 хил. и са реализирали средно по две и половина нощувки, като 50% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2022 г. е близо 20%. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 23%, следвани от местата за настаняване с 1 и 2 звезди – 18%, и с 3 звезди – 15.5%.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви