24.2% от населението в област Бургас живее в тежки материални и социални лишения. Това сочат данните на Националния статистически институт наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

По данни от изследването, през 2021 г., в област Бургас линията на бедност е 507.67 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 25.2% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност както за областта така и за страната се увеличава с 11.8%, а относителният дял на бедното население в областта намалява с 3.8 процентни пункта.

В област Бургас относителният дял на бедност при мъжете е 23.5%, а при жените – 26.8%. Разликата в равнището на бедност между двата пола е 3.3 процентни пункта при 3.6 процентни пункта за страната (мъже – 20.3% и жени – 23.9%). В сравнение с 2020 г. в област Бургас делът на бедните както при мъжете така и при жените намалява с 3.8 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността.

Данните за 2021 г. в област Бургас показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери, равнището на бедност се повишава от 25.2% до 34.2%, или с 9.0 процентни пункта.

Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за областта нараства до 48.3%, или с 23.1 процентни пункта.

През 2021 г. най-висок размер на линия на бедност има област София (столица) – 733 лв., с равнище на бедност 22.5%, а с най-нисък размер на линията на бедност са областите Видин – 343 лв. и Монтана – 355 лв. с равнище на бедност – съответно 23.0 и 29.4%. През 2021 г. област Бургас се нарежда на 7-мо място в страната по размер на линия на бедност – 508 лв след област Стара Загора (514 лв.) и преди област Варна ( 506 лева). През 2020 г. областта е била също на 7-мо с 454 лева.

През 2021 г. в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност живеят 8.9 хил. лица на възраст 18 – 64 години, или 3.9% от населението, като спрямо 2020 г. относителният им дял намалява с 4.2 процентни пункта.

В изследването „Статистика на доходите и условията на живот“ от 2013 г. се събират данни за материалните лишения на децата в домакинството (на възраст между 1 и 15 години).

През 2021 г. в област Бургас относителният дял на децата с материални лишения (лишени от поне един от 13 показателя) е 44.9%, а за 4.5% от децата нито една потребност не може да бъде удовлетворена поради финансови причини.

През 2021 г. 50.5% от децата живеят без материални лишения.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви