Пода
Защитена местност Пода

Уникален проект LIFE WATEROIL за защита на водите, околната среда и биоразнообразието в региона, представиха Лукойл – Бургас и партньори на кръгла маса, в Бургаския университет „Професор д-р Асен Златаров“. На официалната  презентация присъстваха експерти в областта на химическата индустрия, екологията, биоразнообразието и защита на еко системите.

Самият проект „LIFE WATEROIL” е получил частично финансиране от Европейския съюз по програмата  LIFE като инициатива, подобряваща екологичната обстановка в региона.

Партньори  в него са „Лукойл – Нефтохим“, Община – Бургас, техническият факултет към  Университет „Професор д-р Асен Златаров“ и италианската водеща компания в областта на приложните биотехнологии – EUROVIX SPA.

Проекта предвижда намаляването на потреблението на свежа вода от Мандренското езеро, в резултат от използването на оборотна вода в инсталациите за обезсоляване на нефта.  Предвижда се също пречистване  на отпадни води, съдържащи сероводород и въглеводороди с био активатори, както и реконструкция на системата за аериране (обогатяване на кислорода) на биобасейни в Централната пречиствателна станция.

При успешно изпълнение на проекта, резултатите ще бъдат – намаляване на емисиите, на замърсители в атмосферния въздух, подобряване качеството на пречистените  отпадните води и намаляването на количеството свежа вода за производството.

Координиращият партньор по проекта „Лукойл – Нефтохим“, представи „План  – програма“ за наблюдение на биоразнообразието в акваторията на така наречените „Окислителни езера“.

Презентация

Програмата е насочена към оценка състоянието на екосистемите, през които преминават пречистените отпадни води от Централната пречиствателна станция на предприятието, преди да достигнат до естествения воден обект – защитена местност „Узун герен“ или така наречената „Пода“.

Мониторингът ще бъде осъществен в съответствие международните стандарти, като в негова помощ ще се включат експерти по биоразнообразие , експерти от  „Българското дружество по защита на птиците“ и подкрепата на Община -Бургас и Университет „Професор д-р Асен Златаров“.

Предвижда се да бъде анализирана значимостта на параметрите, използвани за мониторинг на екологичната ефективност на изградените инсталации.

Планирано е разработване на най-добра практика за пречистване на отпадни води, както и метод за идентифициране на източници на неприятни миризми.

От Община Бургас представиха внедрената система за интегрирано управление и проследяване качеството на въздуха в Бургас, която е една от най-модерните в България и  също ще бъде задействана по проекта.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви