В рамките на проект „Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас“ се проведе церемония по откриване на обекти и заключителна пресконференция.

Вече има издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация при изпълнени мерки за енергийна ефективност на четири жилищни сгради, които са паметници на културата.

Изпълнените дейности включват полагане на топлоизолация по външни стени, топлинно изолиране на таван, подмяна на компрометирана покривна конструкция, подмяна на съществуваща дограма, възстановяване на външни фасадни стени и декоративни елементи.

Всички дейности по въвеждане на мерки за енергийна ефективност и фасадна реставрация в сградите със статут на паметници на културата, са изпълнени след положително становище и одобрение от Министерство на културата и Национален институт за недвижимо културно наследство. Използвани са специално произведени продукти и високотехнологични материали за реставрация на стари сгради.

По този начин те са защитени със стабилна структура, увеличен живот и запазват историческата си идентичност.

В рамките на събитието се проведе и заключителна пресконференция, с което успешно приключват дейностите по проекта. Постигнатите резултати са успешно въведени мерки за енергийна ефективност в 10 многофамилни жилищни сгради, от които 4 паметника на културата, спестяване на 1 712 179 kWh/год. първична енергия и 437.71 т./г. екологичен еквивалент на спестените емисии въглероден диоксид.

Общ брой домакинства – 96. Списък на сградите: ул. „Алеко Богориди“ №26, ул. „Александровска“ №50, ул. „Александровска“ № 52, ул. „Александър Батенберг“ №1, ул. „Александър Велики“ №2, ул. „Вола“ №1, ул. „Момина сълза“ №2, ул. „Рилска“ №46, ул. „Хан Крум“ № 11 и ул. „Хан Крум“ № 13.

Изпълнените дейности са в рамките на проект „Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас“, ДБФП №: BG16RFOP001-1.004-0004-C04, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви