Мрем като за световно, а раждаме малко
Мрем като за световно, а раждаме малко

148 995 българи са починали през 2021 година, а коефициентът на обща смъртност е 21.7‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 24 260, или с 19.4%. Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо. Това съобщават от Националния статистически институт. Както казва народът: мрем като за световно, а раждаме все по-малко.

По данни от текущата демографска статистика, населението на страната в края на 2021 г. е 6 838 937 души. В сравнение с 2020 г. то е намаляло със 77 611 души.

През 2021 г. са регистрирани едва 58 678 живородени деца. Като и техният брой е с 408 по-малък от живородените бебета година по-рано.

Според НСИ през изминалите 12 месеца на 1 000 жени умират 1 078 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (28.3‰) отколкото в градовете (19.2‰).

С най-висока смъртност в страната са областите Видин – 32.3‰, Монтана – 30.8‰, и Кюстендил – 28.6‰. В седем области смъртността е по-ниска от общата за страната. Като най-ниска е в София (столица) – 16.8‰.

Мрем наистина като за световно

Равнището на общата смъртност на населението в България е най-високо сред държавите членки – общо за всички 27 страни в ЕС коефициентът на смъртност през 2020 г. е 11.6‰.

С най-ниска смъртност са Ирландия – 6.5‰, Кипър – 7.2‰, и Люксембург – 7.3‰. Освен в България значително по-висока от средната за ЕС е стойността на този показател в Литва – 15.6‰, Румъния – 15.5‰, и Латвия – 15.2‰.

Данните на статистиците показват, че различните равнища на смъртност сред мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот на различните групи население.

Средната продължителност на живота в България, изчислена за периода 2019 – 2021 г., е 73.6 години и спрямо предходния период (2018 – 2020 г.) намалява с 1.0 година. Средната продължителност на живота при мъжете е 70.1 години, докато при жените е със 7.3 години по-висока – 77.4 години. Средната продължителност на предстоящия живот е с 2.4 години по-висока за населението в градовете (74.3 години) отколкото за населението в селата (71.9 години).

Същевременно коефициентът на обща раждаемост през 2021 г. е 8.5‰ и остава непроменен спрямо 2020 година. Броят на живородените момчета (30 073) е с 1 468 по-голям от този на живородените момичета (28 605), или на 1 000 живородени момчета се падат 951 момичета.

В градовете и селата живородени са съответно 43 692 и 14 986 деца, а коефициентът на раждаемост е 8.7‰ в градовете и 8.1‰ в селата. Най-много бебета са се родили в областите Сливен – 11.9‰, София (столица) – 10.0‰, и Пловдив – 9.3‰, а в 20 области раждаемостта е по-ниска от средната за страната, като най-малко новородени има в областите Кърджали – 6.4‰, и Смолян и Габрово – по 5.8‰

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви