Трети май, вторник, е крайният срок не само за деклариране на доходите на физическите лица, получени през миналата година, но и за заплащане на дължимите данъци, напомнят от НАП Бургас.

До този момент близо 35 000 бургазлии са декларирали доходите,  като почти 80 % от декларациите са подадени по електронен път с персонален идентификационен код (/ПИК) или електронен подпис (КЕП).

1903 данъкоплатци от Бургаска област са изпратили формулярите си по пощата, или с лицензиран пощенски оператор, а 6244 са ги подали  на място в Салона за обслужване на приходното ведомство в морския град.

Годишна данъчна декларация подават лицата, получили доходи от хонорари през 2021 година, дори и ако данъкът им е удържан в пълен размер от платеца на дохода, както и гражданите, извършвали регулярни продажби на стоки в интернет с цел търговия и печалба.

Земеделските стопани и лицата, които през миналата година са получили доходи от наем, доброволно осигуряване или застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина, също трябва да попълнят формуляра.

Едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, подават годишните си декларации за доходите до 30 юни 2022 г. В случай че едноличен търговец или регистриран земеделски стопанин, който се облага като ЕТ, е получил и доходи, които не са свързани с тази му дейност, като например от наем, те се декларират най-късно до 3 май.

Всеки сам избира начина на деклариране, но най-лесно и бързо това става по електронен път чрез предварително попълнената от приходната агенция подоходна декларация.

Електронната услуга е достъпна в Портала за е-услуги на НАП с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП). Преди да потвърдят попълнената декларация, потребителите трябва да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако това се налага.

При необходимост от промени в декларираните данни, физическите лица могат еднократно да подадат след 3 май коригираща декларация. Крайният срок за такава декларация е 30 септември 2022 г.

Най-лесният и бърз начин за плащане на задълженията е през портала за електронни услуги на НАП, достъпни с ПИК или КЕП. Онлайн плащането е една от най-често използваните електронни услуги на НАП.

Отделно от това, на физическия ПОС терминал в Салона за обслужване на НАП Бургас от началото на годината са извършени 11 700 плащания без такси за повече от 3,5 милиона лева.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на приходната агенция 0700 18 700, на цена по тарифата на съответния оператор, както и в сайта на НАП.

 

 

 

 

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви