Кметовете на Бургас и Варшава Димитър Николов и Рафал Тшасковски се обединиха около идеята за по-чист въздух и конкретни промени в законодателството на ЕС. Позицията на двамата градоначалници бе представена в обща статия в мрежата „Евроградове“.

„Като кметове ние сме готови да направим всичко възможно, за да намалим количеството токсични частици във въздуха ни, но това не е проблем, който спира пред градските порти.

Нуждаем се от отговорност на национално ниво и на ниво ЕС, за да се справим с всички източници на замърсяване и да осигурим непрекъснато и бързо намаляване на вредните замърсители във въздуха, който всички дишаме“, се казва в статията.

В цяла Европа основният източник на замърсяване на въздуха в градовете идва директно от транспорта – дори отпадъкът от гуми допринася за смесването на вредни газове, химикали и други частици, които дишаме ежедневно.

Градските управи на двата града са инициирали редица мерки за ограничаване на замърсяването по отношение на транспорта, домакинствата и мониторинг на по-големи замърсители на въздуха.

Съществуват и многобройни доказателства, които показват, че увеличаването на дела на активните форми на транспорт, като например колоезденето и ходенето пеша, носи много други ползи за жителите на градовете. Ето защо Бургас инвестира в схеми за отдаване на велосипеди под наем на достъпни цени, включително 100 електрически велосипеда.

Бургас работи съвместно и с местния транспортен орган, за да замени всички свои дизелови автобуси с електрически до 2030 г.

Транспортът е огромно предизвикателство за Варшава, главно заради над двата милиона частно регистрирани превозни средства в столицата. Ето защо градът планира да въведе зони за екологично чист транспорт в близко бъдеще и инвестира значителни средства в обществено достъпна инфраструктура за зареждане на електронни превозни средства.

Бургас си сътрудничи с още пет общини в страната по проект, финансиран от ЕС, насочен към разработването и прилагането на схема за преминаване от традиционните методи за отопление с дърва и въглища, които замърсяват въздуха, към по-екологични алтернативи, включително централно отопление, газ или дървесни пелети, които са добити по устойчив начин.

Индикаторите показват, че общините ще намалят значително замърсяването с ФПЧ10 и емисиите на вредни газове. Благодарение на активното участие на гражданите – жителите на града са насърчавани да подават заявления за подмяна на старите си печки на въглища или дърва – тези общини са на път да изпълнят новите строги стандарти за замърсяване на въздуха за 2030 г.

Във Варшава, благодарение на субсидия, предложена от градския съвет, от 2017 г. насам са изведени от експлоатация над 4500 печки, които отделят черен дим, като статистиката сочи, че в града остават около 8-10 000.

Имайки това предвид, градската управа работи активно с жителите за инсталиране на възобновяеми енергийни източници.

Според експертите, заявената от ЕС амбиция в Плана за действие за нулево замърсяване на въздуха – да намали броя на преждевременните смъртни случаи с 55 % до 2030 г., е добра стъпка. Тя обаче трябва да бъде подкрепена с ясно и амбициозно законодателство в предстоящото преразглеждане на директивите на блока за качеството на атмосферния въздух, за да се гарантира, че концентрациите не надвишават препоръчаните от СЗО нива.

Breathe in, breathe out: Europe must match global air quality standards

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви