16 април бе обявен за Ден на отворените врати в Университет „Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас.

Десетки хора от всички възрасти влязоха в аудиториите и лабораторните зали на Университета. Сред тях имаше зрелостници, които възнамеряват да кандидатстват във висшето учебно заведение, ученици от средните училища, за които просто бе любопитно да прекрачат за пръв път прага на университет, бивши възпитаници на ВУЗ-а, които бяха довели своите деца и внуци, за да им покажат къде са получили висшето си образование.

Академичните екипи на всичките пет факултета и три колежа се бяха подготвили да посрещнат своите гости.

Навсякъде имаше рекламни щандове с дипляни и флайери, представящи учебно-образователните степени и специалности, по които интересуващите се могат да се обучават тук.

Гостите получаваха като подарък  списания и книги, издадени от специалистите и преподавателите във висшето учебно заведение по различни проекти и научни конференции.

А в някои от корпусите ги очакваха любопитни и забавни демонстрации като танцуващи и реагиращи на звук и движение роботчета, изработени от студенти и компютърни специалисти от ВУЗ-а.

Танцуващите умни роботи, лазерен гравир, какво представлява 256 канален енцефалограф и новият суперкюмпютър в лабораториите на новия Център за върхови постижения ще видят посетителите на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“по време на деня на отворени врати в събота.

Те са създадени по проекта по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за изграждане на Център за върхови постижения „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото“ (УНИТе) и бяха открити наскоро.

Умните роботи вече радват деца, възрастни и учени с възможностите си да комуникират, да решават казуси и дори да танцуват.

Робот
В университета ще развиват изкуствения интелект

В лабораторията „Интелигентни системи“ в екипът работи и тества идеите си във високотехнологична среда, оборудвана с хуманоидни роботи Robobuilder UXA-90, сензорен Dr. Robot Sputnik 3, манипулационен Robot Arm Mover4, и ново поколение компютърен хардуер и софтуер за разработване на системи с изкуствен интелект. С финансиране по проекта ще работи още едно звено в университета.

По проекта УНИТ-е са създадени четири лаборатории.

Освен хуманоидните роботи, които танцуват, има и енцефалограм и вече се правят контакти с професор-невролог, с който да работят заедно в областта на изследване на човешкия мозък.“

Енцефалограф

Университет „Проф. д-р А. Златаров”-Бургас припомня: той е винаги гостоприемно отворен за желаещите да станат негови студенти и да се подготвят за своето успешно бъдеще тук!

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви