Взетото решение на 09.03.2022 г. на извънредното общо събрание на акционерите /ИОСА/ на „Слънчев бряг”АД е обжалвано в съда.

На заседанието на ИОСА присъстваха: Диана Томова, упълномощен от министъра на туризма Христо Проданов, упражняващ правото на собственост на Българската държава върху 75 % от капитала на „Слънчев бряг”АД, и Аспарух Иванов, представляващ 0,27 % от капитала на акционерното дружество, но впоследствие се установи, символичния акционер е обжалвал протокола по двете точки в БАС.

Междувременно Иво Маринов е подал оставката си като председател на Съвета на директорите на „Слънчев бряг”АД.

Оставка си е подал и Константин Лефтеров – член на Съвета на директорите на „Слънчев бряг”АД.

При тези обстоятелства в Съвета на директорите на „Слънчев бряг”АД остават членовете : изпълнителният директор Златко Димитров, Мариела Павлова и Соня Енилова.

Очакваната обява за конкурс за избор на членове на нов Съвет на директорите все още не е афиширана.Предвижда се Министерството на туризма да изработи критериите за избор, а след това ще се проведе конкурса.

До назначаването на новоизбрания Съвет на директорите, ще се проведе редовното общо събрание на акционерите /РОСА/ на „Слънчев бряг”АД.РОСА ще се проведе до края на м.юни или в началото на м.юли.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви