Бъдещи специалисти „Съдебна администрация“ посетиха Районен съд – Бургас в „Денят на отворени врати“ на институцията.

Учениците от специализираната паралелка в Средно училище „Йордан Йовков“ се запознаха със съда, неговата структура и дейност отблизо.

Тази година мотото на информационната кампания, която традиционно бургаските Районен и Окръжен съд провеждат в навечерието на 16 април – Денят на българската Конституция и юрист е „Открито за съдебната власт – ролята на съдебния служител“.

Председателят на Районен съд – Бургас Евгени Узунов приветства гостите с думите:

„Добре дошли бъдещи съдебни служители!“ Заместник-председателят на съда, Силвия Петрова също участва в срещата с младите хора. Според административният ръководител създаването на тази иновативна паралелка в Бургас ще носи само ползи за работата на всички институции в Съдебна палата – Бургас и определи като привилегия съвместната дейност на училището със съда.

„Облика на един съд се определя от работата на всички съдии и съдебни служители в него. Ние сме екип. Всеки един от нас има принос в налагането на справедливостта и отговорността към обществото. Ние сме гаранцията на законността в държавата“, каза съдия Узунов.

Съдия Узунов и директорът на СУ „Йордан Йовков“, Анна Пенева, подписаха рамково споразумение за сътрудничество, съгласно което магистрати и съдебни служители ще участват активно в открити уроци, дискусии с ученици и родители относно кариерното им ориентиране, професионалната им подготовка и предстоящата им реализация в света на правото.

Бъдещите съдебни специалисти ще имат възможност да се запознават на място с реалната работна среда, спецификата на работа и дейностите на съдебните служители.

Председателят и заместник-председателката на Районен съд – Бургас връчиха благодарствени грамоти на ръководството на училището и учениците за проявените от тях активна дейност и сътрудничество до момента.

Директорът Анна Пенева поднесе на съдия Узунов подарък – картина, на която бе изрисувана сградата на Съдебна палата – Бургас. Автор на красивото произведение е седмокласничката Натали Бодурова. Гостите подариха на съда и още една художествена изненада – картина, нарисувана от седмокласничката Мелда Осман.

Съдебният администратор Стиляна Михайлова и служителите Тереза Тодорова, Тодорка Михова, Жасмина Славова, Даниела Михайлова и Румен Денков разказаха на учениците за спецификите в своята работа, мотивацията и пътя на изграждане на един съдебен служител и отговорностите пред гражданите.

Учениците направиха опознавателна разходка в съда, като посетиха Наказателно и Гражданско деловодства, Служба „Бюро съдимост“, Центъра по медиация към Окръжен и Районен съд – Бургас.

Днес инициативата „Ден на отворени врати“ продължава в Окръжен съд – Бургас. Административните ръководители на двата съда, съдия Росица Темелкова и съдия Евгени Узунов, ще вземат участие и в кръгла маса на тема „Електронното правосъдие в България“, която ще се проведе в Бургаски свободен университет.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви