Проверяват Агенцията по заетостта за злоупотреби
Проверяват Агенцията по заетостта за злоупотреби

Софийската градска прокуратура разпореди проверка по сигнал от министъра на труда и социалната политика Георги Гьоков. Той е относно констатации по одитен доклад за оценка на процеса по планиране и провеждане на обществени поръчки в Агенцията по заетостта. Свързан е с разходване на средства от Европейския съюз и националния бюджет на България, съобщиха от прокуратурата.

Проверката ще бъде извършена от МВР. Ще бъдат проверени твърденията относно неправомерно провеждане на поръчки и неизпълнение на договори от страна на Агенция по заетостта. Действията на агенцията са по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския социален фонд.

Сигналът е изпратен от министъра и на Европейската прокуратура и Агенцията за държавна финансова инспекция. Към него са приложени два одитни доклада, в които е посочено, че при извършване на фактически проверки (проверки на място) на процеса по възлагане на обществени поръчки и изпълнение на сключените договори одиторският екип е направил констатации относно случаи, които попадат в хипотезата на нередност – индикатор на измама по смисъла на Закона за вътрешния одит в публичния сектор и Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви