Ще замразим инвестицията, докато не се изяснят обстоятелствата какво се случва с тази зона. Това заявиха инвеститорите от „Бургас Хайдръджън“ ЕАД, които излязоха с предложение за изграждане на завод за зелен водород на територията на Индустриален парк Равнец.

Днес те бяха изслушани и затрупани с въпроси от страна на общинските съветници на заседанието на местния парламент.

Причина за несигурността на инвеститора се дължи на това, че през последните дни две министерства се сетиха изневиделица за бившето летище в Равнец и с писма до община Бургас и медиите те си го поискаха обратно заради различни идеи.

Първо Министерство на транспорта поиска летището, за да го прави карго такова, а малко по-късно от Министерството на отбраната заявиха, че е: изключително важно обстоятелство това, че пистите следва да могат да бъдат ползвани по предназначение за военната или за гражданската авиация в случай на необходимост (напр. извънредно положение или военно положение).

Преди тях пък бургаският народен представител от „Продължаваме промяната“ и част от управляващото мнозинство в парламента  Константин Бачийски пръв се обяви против намерението за завод за зелен водород. Бившият общински съветник има мечта още от предходните местни избори в Равнец да има карго летище и безмитна зона.

Загадка остава защо двете министерства се сетиха сега за това бивше летище, което от десетилетия тънеше в забрава и пълно опустошение в ръцете на държавата.

Общинският съвет не може да вземе решение за разпоредителната сделка. Нито един квадратен метър там не може да го продадете или отдадете под наем. Вие сега давате ход на едно добро намерение. Решението, ножът и сиренето е в ръцете на държавата. Тя ще прецени отговаря ли този инвеститор на изискванията, както и дали се интересува тя от зелена енергия. След няколко месеца държавата може да реши да си го прибере или да го прави нещо друго“ , каза кметът на Бургас Димитър Николов на съветниците.

Той се обърна към инвеститорите след края на дебатите по темата:

„Уважаеми представители на инвестиционната кампания, искам да ви уверя, че Бургас е гостоприемен град за инвестиции. Приемете моите думи като кмет, че тази дискусия беше с цел да се намери най-доброто решение за Бургас. Ние сме свободна и демократична държава и това, че има спорове е нещо добро и от това със сигурност ще се родят по-добри идеи. Продължавайте да мислите за Бургас, където се случват добри неща и продължават да се правят инвестиции. Не за пръв път съм кмет и знам настроенията на бургазлии и от какво имат нужда. Нека да дадем шанс и време на държавата и правителството. Времето е бурно и динамично. Нека дадем време и на министрите да си поговорят по темата. Убеден съм, че те ще вземат най-доброто решение, защото то е в тях. Докато Министерски съвет реши какво ще прави с тази инвестиция, моля ви не се отклонявайте към други градове и държави. Задръжте временно тази инвестиция и вярвам, че държавата ще вземе правилното решение. Хората го заслужават“ , каза той.

Самите инвеститори заявиха, че искат тяхното намерение да се осъществи, но не и на всяка цена.

Моля, изяснете тези отношения между общината и държавата, защото е изключително объркващо за нас в рамките на няколко дни да получаваме толкова противоположни сигнали. Докато стигнем до тук сме направили много. Ние не сме дошли да се борим или да се състезаваме с някого. За нас е важно да няма публичен скандал или каквото и да е съмнение от тази инвестиция. Ние сме част от дружество, което е собственост на 1 млн. датски клиенти. Не можем да си позволим имиджът ни да пострада. Не искам да звучи заплашително, но ние наистина ще замразим нашите намерения за тази инвестиция в Бургас, докато не се изяснят обстоятелствата. Ние сме наясно, че ако няма яснота на държавно ниво какво се случва, то никой няма да ни даде сертификат“ , каза Елена Маркова, директор за България на Eurowind Energy.

В крайна сметка докладната бе приета 35 гласа „за“ и само 1 против. Топката сега е в ръцете на държавата, която трябва да реши дали да даде на инвестиционната компания разрешение за инвестиция клас А, с което ще може да се случи идеята за завод за зелен водород.

Припомняме, че планираната инвестиция в проекта е в размер на 130 млн. лева., като всички разходи по събарянето на опасните сгради и облагородяване на терена и територията около него са за сметка на инвеститора.

Инвеститорът посочва, че за целите на инвестиционното намерение е необходимо да бъде извършена промяна в действащия подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на зоната, за да се обособи територия от 2000 дка, където да бъде разположен завода за водород и съпътстващата фотоволтаична инфраструктура.

По време на реализация на строително-монтажните работи ще бъдат ангажирани около 100 души. След въвеждане в експлоатация, проектът косвено ще допринесе за разкриване на поне 150 работни места в съпътстващи и обслужващи дейности.

Проектът е в синхрон с новата индустриална стратегия за Европа (обявена през март 2020 г.), целяща широкомащабно внедряване до 2030 г. на водородни технологии, които да поощрят производство, съхранение, пренос и разпределение на нисковъглероден и зелен водород.

На европейско ниво, водородът е основен приоритет за налагане на чиста и кръгова икономика, като играе съществена роля за осигуряването на сигурна, достъпна и чиста енергия за всички.

Дружеството представя Удостоверение № БАИ-ЗНИ-5/22.02.2022г. по реда на чл.11а от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, от което е видно, че е в процедура по сертифициране на инвестиционното намерение.

Посочва, че условие за издаването на сертификат за клас А инвестиция е предварително съгласие от Общинския съвет на Бургас за продажбата на 2000 дка площ от Индустриална зона Равнец, на основание чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 3 и чл. 22а, т. 2 от ЗНИ и получаване от Министерство на околната среда и водите чрез РИОСВ на становище за допустимост на инвестиционното намерение по чл. 4, ал. 4 от ППЗНИ.

Имотът на бившето летище Равнец бе предоставен безвъзмездно на Община Бургас с Решение №94 от 26.01.2017 г. Министерски съвет за реализиране на дейности, свързани с трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение.

В сключения въз основа на цитираното решение Договор № Д-04-6/13.06.2018 г. с областен управител на област Бургас са поставени няколко условия по отношение на имота, а именно: да не се продава, заменя, дарява, да не се внася като непарична вноска в капитала на търговски дружества; да не се учредява право на строеж или право на ползване върху него; да не се извършва икономическа дейност; да се запази функционалното предназначение на летателните полета.

При нереализиране на дейностите в продължение на 5 години от предоставянето в собственост на имота, Община Бургас следва да прехвърли собствеността на същия на държавата.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви