Ръководството на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) остро осъжда посегателството над двата делфина от вида муткур или морска свиня (Phocoena phocoena), чийто останки от тела бяха намерени в контейнер в близост до ОУ „П. Яворов“, ж. к. Лазур в Бургас.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури припомня, че делфините са защитен вид по Закона за биологичното разнообразие, като са включени в Червената книга на Република България.

От страна на ИАРА се полагат усилия и ресурс за опазването на този застрашен вид, като за това свидетелстват и предприети действия през месец януари тази година, когато със съдействието на контролните органи към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ беше спасен делфин в района на рибарско селище Ченгене скеле.

В чл.43 от ЗРА е въведена изрична забрана за улов, пренасяне, превозване и търговията на морски бозайници, а в случай на прилов, уловените животни следва незабавно да се връщат обратно в морето, независимо от тяхното състояние.

При установени от гражданите случаи на нарушение на Закона за биологичното разнообразие и Закона за рибарството и аквакултурите, следва да се подаде сигнал на телефон 112, за да могат компетентните контролни органи да предприемат съответни действия.

Компетентните органи са сезирани и са предприели необходимите действия за откриване на нарушителите.

Китоподобните бозайници са най-видимият и емблематичен показател за здравето на моретата и океаните на Планетата. Нарушителите носят наказателна отговорност по реда на НК.

В международен аспект делфините, обитаващи Черно море, са включени в редица природозащитни документи — Конвенцията за мигриращите видове (СМS), Споразумението за опазване на китоподобните в Черно море, Средиземно море и съседната акватория на Атлантическия океан (ACCOBAMS), Директивата за местообитанията на ЕС и др.

България изпълнява национален план за опазване на китоподобните в Черно море в рамките на ангажиментите на страната ни към международните споразумения и в духа на строгия режим за защита на китоподобните във водите на ЕС.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви