Близо 19,5 млн. лв. са предвидени за геозащитни мерки и дейности в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2022 година.

От тях 17 млн. лв. са за извършване на геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие.

2,5 млн. лв. ще бъдат инвестирани в превантивна дейност – регистриране, мониторинг и проучвателни работи.

Според данните от Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията на Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г , най-невралгичните райони са по западната част на Дунавското крайбрежие, Северното Черноморие в района от Варна до Каварна, Източните Родопи и някои котловини в Западна България.

Финансирането за геозащитни мерки за 2022 г. ще се разпредели за проекто-проучвателни работи и за извършване на строителни и монтажни работи.

В първата част са свлачището „Албена“ в община Балчик; общата брегоукрепителна схема в района на морския залив Ахелой в община Поморие; проектът за изменение на кадастралната карта за отразяване на дамба „Албена-Балчик“ в участъка от курортен комплекс „Албена“ до „Момчилово дере“ в община Балчик.

Ще бъде актуализиран инвестиционният проект за района спирка „Фара“ в община Аксаково. Чрез подпомагане на община Смолян ще бъде извършено прединвестиционно проучване на свлачище „Смолянски езера“.

Другата част от средствата са планирани за строителни и монтажни работи на обекти със сключени договори от предходни години.

През 2021 г. МРРБ инвестира малко над 16 млн. лв. за геозащитна дейност. С тези средства бе укрепено свлачището в квартал „Сарафово“ на Бургас с площ около 700 дка. В засегната територия са реализирани пилотни противосвлачищни конструкции над 1200 м и отводнителни съоръжения над 3000 м, изградена е брегоукрепителна дамба с дължина около 1500 м, районът е озеленен и благоустроен.

Започна укрепването на свлачището и брегоукрепването на северния бряг на Царево.

Стартирана е процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на прединвестиционно проучване за морския залив „Ахелой“ в община Поморие.

Чрез подпомагане на общините е приключило укрепването на свлачищата в района на РСУО на регион Плевен, с. Буковлък, в местност „Свети Никола“, Варна, локалното свлачище в м. „Ъгъла“, кв. „Сарафово“, Бургас“, в урбанизираната територия на с. Коиловци, община Плевен. Изработени са проекто-проучвателни работи за укрепване на свлачища в село Габровица в община Белово.

През миналата година МРРБ изпълни и проект за 2,5 млн. лева по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. за превенция и противодействие на свлачищните процеси.

На 26 свлачища с обща площ около 7 хиляди дка са изградени контролно-измервателни системи и са извършени измервания. Те са на територията на общините Бобов дол, Брегово, Варна, Габрово, Гулянци, Долни Чифлик, Златарица, Котел, Кърджали, Лом, Лясковец, Несебър, Оряхово, Плевен, Стражица и Тетевен.

През 2022 г. ще продължи мониторингът на свлачищата чрез изградените контролно-измервателни системи от геозащитното дружество и неговите клонове.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви