Николай Радулов
Николай Радулов

Професор Николай Радулов е бивш полицай, професор, секретар на МВР по време на правителството на Иван Костов. Завършил Академията на МВР, факултет „Държавна сигурност“ със специалност „Управление на обществения ред и сигурност“. Работил е като старши разузнавач към Софийско градско управление на МВР, отдел „Държавна сигурност“.

Преназначен е като инспектор в отдел „Учебен“ на управление „Кадри“ на МВР. От 1 май 1990 година е инспектор и заместник-началник на отделение в същия отдел. През 1992 година защитава докторска дисертация във Военната академия в София. От 2012 до 2014 година е доцент в „Нов български университет“, а от 2014 година  и професор там.

В периода 17 февруари 1997 година  до 3 декември 1998 година е секретар на МВР. На 3 декември 1998 година  е освободен от длъжността секретар на Министерството на вътрешните работи. Към настоящия момент е избран  за народен представител в 46-то народно събрание от партията Има такъв народ.

Проф. Радулов, според Вас, правилно ли е всяко ново правителство да прави кадрови промени в службите за сигурност, директори на областни дирекции на МВР, висши полицаи? 

Разбира се, че не е правилно. Това може да се постигне, ако се спазват законите и

служителите са напълно деполитизирани професионалисти. За съжаление през последните тридесетина години всяко ново правителство се е блазнело да постави свои хора на управленски позиции в целия сектор сигурност.

Последното управление на държавата – кабинетите Борисов 1,2 и 3 подмениха напълно ръководния състав с удобни хора, в голямата си част неподходящи и без необходимия професионален и управленски опит. На много места например, бяха назначени участници във футболни тимове, близки до тогавашния премиер.

Целият сектор сигурност се нуждае от преустройство, тъй като схемата по която е построен и архаична, и близка до руската система, въпреки многото рекламни заявления, че се прави по западен образец.

Пример е ДАНС, за която през 2008 г. се твърдеше, че е българското ФБР, а реално е ползвала образците на руските специални служби.

За да се извърши преустройство обаче, е необходимо управленския състав да е убеден в нуждата от промени и да ги подържа. Следователно, безусловно необходимите промени в сектора трябва да се предхождат от внимателна оценка на управленския персонал и извършване на кадрови промени, там, където е необходимо.

Мислите ли, че е време вече окончателно да се разсекретят архивите на Държавна сигурност, за да престане изваждането на досиета срещу определени хора по всяко време?

 Абсолютно съм убеден в необходимостта от бързо дигитализиране на архивите и даване на публичен достъп чрез специален портал на всеки, който се интересува. Считам, че след дигитализацията на архивите Комисията трябва да се превърне в Институт на националната памет.

Продължава ли да е заплаха за сигурността на държавата наплива на мигранти? Нова бежанска вълна идва, този път от Украйна, която се превърна в бойно поле. Какво мислите?

 Несъмнено мигрантската криза не е отминала. Очаквам през късната пролет-ранно лято нова мигрантска вълна от Афганистан и някои африкански държави. По традиция работата по проучване на мигрантите е усложнена от редица обективни и субективни причини – липса на специалисти по редки езици, пълна липса на документи, потвърждаващи самоличността и статуса на мигранта и пр.

Още по-голяма опасност би представлявало сливането на бежанската вълна от Украйна и мигрантската вълна. Това би поставило изключително тежка задача пред МВР и специалните служби, за изпълнението, на която те в момента, за съжаление, не са готови.

Вероятността за проникване чрез двата потока на агентура на най-различни разузнавателни служби, както и на емисари на терористични организации е изключително висока!

Има ли, според Вас, начин да се ограничи битовата престъпност, особено по малките населени места?

Многократно са заявявани амбиции за справяне с битовата престъпност. Не е тайна, че кадровото и щатното състояние на МВР не са в състояние да решат тази задача изцяло.

Реално е да се подходи чрез въвеждане на съвременни технологии за видео-наблюдение, комбинирано с дежурни групи за въздействие. Това изисква сериозен финансов ресурс и добро взаимодействие с общинските власти.

Опитът в работата по битовата престъпност в малките населени места показва, че тя се реализира обикновено от едни и същи криминални престъпници, повечето с многобройни регистрации и присъди. Тук от значение е профилактичната работа, която би трябвало да се извършва от районните полицаи – те познават тези хора и би трябвало да им демонстрират, че са под непрекъснато наблюдение, така че това да окаже въздържащ ефект.

Има много знакови дела за тежки престъпления, включително и в Бургас, които се влачат с години. Лоша правораздавателна система или неправилно събиране на доказателства са причините, според Вас?

 Причините са комплексни. От една страна МВР има сериозен проблем с качеството на

разследването. Има много свободни места за разследващи полицаи, а сред наличните все още се срещат служители с недостатъчна компетентност. Едновременно с това МВР има сериозен проблем с криминалистичното разследване.

Разделения на Институт по криминалистика и Дирекция в МВР занимаваща се с криминология на ИКК води до разкъсване на връзката между разследване на престъплението чрез инструментариума на криминалистиката и изясняване на причините – предмет на изследване от криминологията. Дежурните криминалисти в РПУ са слабо подготвени и резултатите от работата им се отразяват пряко на всяко едно разследване.

И сега въпрос, който засяга не само националната сигурност, но и пряко демокрацията в обществото ни. Какво мислите за новите промени в Закона за радио и телевизия, които се обсъждат в момента, според които журналистите трябва да носят наказателна отговорност за статии? Изобщо заплаха ли са медиите за политиците и едрия бизнес?

Мисля, че това е глупаво и неправилно. Съмнявам се че такива промени реално могат да бъдат приети от НС. И без това сме на едно от последните места в класация на свобода на словото – подобно решение ще ни направи първи на края на опашката.

 

Интервю на Янчо Николов

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви