Тихомир Янакиев
Тихомир Янакиев
Община Созопол е със стабилизирано финансовото състояние и вече е извън „черния“ списък на Министерство на финансите, това съобщи кметът Тихомир Янакиев.
В годишния си отчет, който бе публикуван в началото на ноември месец, той зарадва всички с това, че Общината вече не фигурира в четири от петте показателя, а последният доклад показва, че Общината вече няма нито един нарушен показател съгласно чл. 130а от Закона за публичните финанси.
Размерът на общинския дълг към 31.12.2021 г. възлиза на 22 630 000 лв. от заварените в началото на мандата 27 млн. лв. Задълженията по дългосрочния банков кредит към ЦКБ АД са в размер на 21 150 000 лв., а по безлихвения заем от ЦБ – 1 480 000 лв.
Към 31.12.2021 г. Община Созопол има просрочени задължения по чл.64 от ЗУО, дължими към РИОСВ в размер на 1 114 789 лв., които са формирани преди 2019 г. Нововъзникнали задължения към РИОСВ няма, а старите се разплащат редовно в съответствие със заложения погасителен план в плана за финансово оздравяване.
Ефектът от мерките за оптимизиране на приходите е с 1 669 143 лв. повече, а за оптимизиране на разходите е с 42 230 лв. повече от заложеното в плана за финансово оздравяване.
Усилията на общинското ръководство продължават в посока да се подобри ефективността на управление на разходите, заедно с положителната тенденция за подобряване на приходната част в общинския бюджет. Общият ефект от оздравителния план следва да се реализира ефективно в края на 2022 г.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви