Арена Бургас
Арена Бургас

Общият финансов ресурс предоставен от бюджета на община Бургас, свързан с допълнителни СМР, извън обхвата на договора на ДЗЗД „Дворана“, строителен надзор, такси за присъединяване с експлоатационни дружества и изграждането на инфраструктура, свързани със зала „Арена Бургас“, към този момент възлизат на 1 510 426 лева.

Това става ясно в отговор на общинската администрация, по питане на Росен Топкаров, общински съветник от ПП СЕК.

Той поиска да разбере какъв финансов ресурс е предоставила община Бургас за строителство, довършителни СМР и изграждане на инфраструктура, свързани с изграждането на многофункционалната спортна зала „Арена Бургас“.

От общината поясняват, че от 2016 година на „Академика“ ЕАД е възложено да финансира изграждането на обекта и на това основание между община Бургас и „Академика“ ЕАД е сключен Договор за сътрудничество в съвместна дейност.

Съгласно това споразумение, Община Бургас прехвърля 90% идеални части от правото на собственост върху имота и правото на строеж на обекта и запазва 10% от правото на собственост. Във връзка с това общината съфинансиран част от дейностите по СМР, невключени в обхвата на основния изпълнител ДЗЗД „Дворана“.

От администрацията поясняват, че към този момент всички дейности, за които са заплатени финансови средства, са изпълнени, доставени и съответно реализирани.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви