В област Бургас средната брутна месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2021 г. е 1 299 лв., при 1 612 лв. средна за страната.

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна месена работна заплата през четвъртото тримесечие на 2021 г., област Бургас се нарежда на 11-то място.

Най-висока средна работна заплата получават наетите в област София (столица) – 2 192 лв., а най-ниска – в областите Кюстендил – 1 060 лв., Видин – 1 068 лв. и Благоевград – 1 073 лева.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата в област Бургас се увеличава спрямо третото тримесечие на 2021 г. с 9.3%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление са „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 23.1% и „Административни и спомагателни дейности“ – с 16.2%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2021 г. нараства с 11.0%, в обществения сектор нарастването е с 14.2%, а в частния сектор – с 9.5%.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви