Глоба от 1000 лева и наказание от един мач бяха наложени на президента на „Черноморец“ Васил Стоянов от Дисциплинарно-административния съвет към НБЛ.

Решението е въз основа на доклада на Пламен Минков – дежурен представител на БФБ, от среща между отборите на „Черно море Тича“ и „Черноморец“, проведена на 4.02.2022 г. във Варна.

Причината за паричната санкция и лишаването от длъжностни права за една среща са за „обидни думи и заплахи към съдията Калоян Костов“, отправени от Васил Стоянов.

Вижте решенията на ДАС, касаещи БК „Черноморец“:

– Налага на президента на БК „Черноморец Бургас“ – Васил Стоянов – глоба в размер на 1000 (хиляда) лева и принудителна мярка – лишаване от длъжностни права за една среща, считано от датата на постановяване на настоящото решение, на основание чл. 35, т. 4 ДАП на НБЛ за отправени обидни думи и заплахи срещу длъжностно лице в среща № 82 между отборите на БК „Черно море Тича“ и БК „Черноморец Бургас“, проведена на 04.02.2022 г.

На основание чл. 27 от ДАП, решението подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведомяването за същото.

Мотиви: В доклада на дежурния представител е посочено, че след края на срещата – Васил Стоянов – президент на БК „Черноморец Бургас“ се е държал невъздържано, като изправен пред съдийската маса е отправял обидни думи и заплахи към съдията Калоян Костов. Посоченото е грубо нарушение на разпоредбите на ДАП на НБЛ, като ДАС вече няколко пъти отправи предупреждения и указания към БК „Черноморец Бургас“ заради поведението на президента на клуба – г-н Васил Стоянов.

Предвидените наказания в чл.35, т.4, от ДАП на НБЛ се прилагат кумулативно, поради което при нарушаване на разпоредбата се налагат както глоба, така и принудителна мярка лишаване от длъжностни права. В чл. 35 т.4 от ДАП на НБЛ е посочен строго определен размер на глобата – 1000 /хиляда/ лева и принудителната мярка – лишаване от длъжностни права за срок от една среща, считано от датата на постановяване на настоящото решение, именно поради това, ДАС налага горепосочените наказания кумулативно.

– Налага на Димитър Найденов – старши треньор на БК „Черноморец Бургас“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.35, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща №82 между отборите на БК „Черно море Тича“ и БК „Черноморец Бургас“, проведена на 04.02.2022г. На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.2 не подлежи на обжалване.

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на Димитър Найденов – старши-треньор на БК „Черноморец Бургас“ е отсъдено техническо нарушение. Нарушението е първо за сезона за длъжностното лице, което предопределя размера на наказанието.“

– Налага на Георги Боянов, състезател с №24 от отбора на БК „Черноморец Бургас“, глоба в размер на 400 (четиристотин) лева на основание чл.34, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща №82 между отборите на БК „Черно море Тича“ и БК „Черноморец Бургас“, проведена на 04.02.2022 г. На основание чл. 27 от ДАП, решението подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведомяването за същото.

Мотиви: Според доклада на дежурния представител на БФБ по време на срещата е отсъдено техническо нарушение на Георги Боянов – състезател с №24 от отбора на БК „Черноморец Бургас“. Нарушението е четвърто за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието.

– Налага на БК „Черноморец Бургас“, имуществена санкция в размер на 100 (сто) лева на основание чл.35, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено на отборната скамейка в среща №82 между отборите на БК „Черно море Тича“ и БК „Черноморец Бургас“, проведена на 04.02.2022 г. На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.2 не подлежи на обжалване.

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на отборната скамейка на БК „Черноморец Бургас“ е отсъдено техническо нарушение. Нарушението е първо за сезона, което предопределя размера на наказанието.

Въз основа на доклада на София Масларова – дежурен представител на Черноморец Бургас – Спартак Плевен от 07.02.2022 г. в гр. Бургас ДАС реши:

– Налага на Георги Боянов, състезател с №24 от отбора на БК „Черноморец Бургас“, глоба в размер на 500 (петстотин) лева на основание чл.34, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща №68 между отборите на БК „Черноморец Бургас“ и БК “Спартак Плевен”, проведена на 07.02.2022 г. На основание чл. 27 от ДАП, решението подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведомяването за същото.

Мотиви: Според доклада на дежурния представител на БФБ, в 5:07 минута на срещата е отсъдено техническо нарушение на Георги Боянов – състезател с № 24 от отбора на БК „Черноморец Бургас“, за умишлено отплесване на топката след отбелязан кош, с което възпрепятства бързото и вкарване в игра. Нарушението е пето за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието.“

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви