До 2,50 лв. може струва автобусното билетче в Бургас, ако се закупи от шофьор във времевия интервал от 0:00 ч. до 04:30 ч. Новите цени на билетчето вече са входирани като докладна в Общински съвет от инж. Петко Драгнев, управител на „Бургасбус“ ЕООД.

Местният парламент трябва да приеме новите цени, като предложенията са:

За градски линии на общинската транспортна схема:

Базова цена на билета – 1,50 лв. ;
Цена на билета в електронна карта – 1,50 лв., в пакет 30 пътувания – 1,45 лв., в пакет 50 пътувания – 1,40 лв. ;
Цена на билет за еднократно пътуване, закупен на борда на превозното средство -1,70 лв;
Цена на билет, закупен от водача във времевия интервал от 0:00 ч. до 04:30 ч. – 2,50 лв.;
Едно пътуване с времеви билет – отчитат се 45 мин. от валидиране на превозен документ в едно превозно средство до валидиране на същия превозен документ в друго (или последното в пътуването) превозно средство;
Лимити за правоимащи граждани, определени с решение на Общинския съвет – 80 броя времеви пътувания за 1 месец ;
Лимити за правоимащи ученици и студенти редовно обучение, определени с решение на Общинския съвет — 90 броя времеви пътувания за 1 месец ;
Цена на билет за нередовен пътник – 20,00 лв

За междуселищни линии:

Цена на билет за еднократно пътуване по направления :
По тарифна ставка от 0,15 лв./км. до 0,175 лв/км.
Абонаментни карти по направления :
по тарифна ставка от 0,085 лв./км. до 0,102 лв./км. при 50 броя пътувания.

Като причини за увеличението от „Бургасбус“ поясняват, че въпреки всички мерки, които се предприеха за оптимизиране на разходите, свързани с предоставяне на транспортната услуга, драстичното нарастване на цени на горива и електрическа енергия през последната година, приетото увеличени на минималната работна заплата, както и недостига на средства от държавния бюджет за компепсиране на намалените приходи за предоставяне на транспортна услуга на определени групи граждани, предвидени в нормативни актове, както и изискванията за спазване на противоепидемичтни мерки, доведоха до значително увеличение на разходите по предоставяне на услугата.

Успоредно с това, пътникопотокът е значително намален, тъй като въведените от правителството мерки за преодоляване на здравната криза във връзка с пандемията от COVID-19 се отразяват съществено върху потреблението на транспортните услуги и следователно върху приходите от дейността на дружеството – голяма част от служителите са в режим на дистанционна работа, а учениците – в онлайн обучение.

Наблюденията на пътникопотока показват значителен спад в превозените пътници – средно месечно намалението е между 25 и 37 на сто в сравнение с годината преди COVID-пандемията. Това води до снижение на приходите от директни продажби на транспортни документи със същия темп. Важен фактор, също така, е наличието или отсъствието на съпътстващи мерки за компенсиране загубите от въведените рестриктивни мерки.

По отношение на основните енергоносители, които ползват транспортните средства на „Бургасбус“ – електроенергия, дизел и метан, към момента, най-високо завишение се наблюдава при разходите за природния газ, които са повишени повече три пъти – от 475 лева на 1000 м3 в началото на 2021 година, на почти 1 600 лева на 1000 м3 за същия период на 2022г. Увеличението в цените на дизеловото гориво е с над 30 на сто спрямо началото на 2021 година.

През 2022г. предстои поетапно пускане в експлоатация на доставените в рамките на проект по Оперативна програма „Околна среда“ 56 електрически автобуса, с което разходите за електроенергия ще се увеличат значително, а цената на активната електроенергия, необходима за работата им и за тролейбусния транспорт е поскъпнала от 119 лв./MWh януари месец 2021 г. на 475 лева на MWh за месец декември 2021.

В края на 2021 година се въведоха в експлоатация 11 електрически автобуса, до края на месец февруари на настоящата година ще влязат в експлоатация още 12 броя 9-метрови електробуса марка „Ютонг“, а през април – още 33 броя 12-метрови електрически автобуса, марка „Иризар“. Очакваното завишение на месечните разходите за ел енергия в тази връзка е със 125 хил лева. Този значителен изходящ финансов ресурс не е балансиран със съответстващия му приход, което налага да се вземат мерки.

Аналогична е ситуацията с приетото завишение на задължителния праг на минималната работна заплата. Този разход, заедно със стойността на горивата и ел енергията участва пряко във формиране себестойността на превоза и не се компенсира от външни приходи, което налага да се прецизира тарифната политика.

В рамките на своите правомощия дружеството предприе мерки за намаление на разходите, свързани с оптимизация на персонала, въвеждане на намалено работно време, в периода на прилагане на въведени противоепидемични мерки, и оптимизиране на разписания – вечерни курсове, дублиращи маршрути, празнични и сезонни разписания и др.

Но за да се намери баланс между повишените неколкократно разходи по предоставяне на услугата, запазване на високо качество и надеждност на градския транспорт и устойчив финансов резултат, са необходими усилия и разбиране от страна на всички заинтересовани страни – граждани и превозвач, както и подкрепата от Общински съвет -Бургас.

2 КОМЕНТАРИ

  1. Да направя и електронните карти да си ги купуваш от всякъде, щом не са специализирани, защо струва 8лв да си издадеш нова карта от обикновените и защо е поименна питам аз, във всички нормални европейки държави, обикновена електронна карта се купува от магазинчетата по спирките и не е поименна

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви