112
112

По повод 11-ти февруари – Европейския ден на Единен европейки номер за спешни повиквания 112, за образцово изпълнение на служебните си задължения при обслужване спешните повиквания на гражданите, много добра координация при обмена на информация с дежурните в службите за спешно реагиране, за проявена инициативност, непрекъснато самоусъвършенстване и демонстрирани изключително високи резултати при индивидуалната оценката на дейността, са наградени следните служители:

  • С „Грамота” от министъра на вътрешните работи г-н Бойко Рашков:
  • Наталия Миткова – началник на Районен център 112 Бургас
  • Виктория Димитрова – старши експерт (координатор)
  • С „Писмена похвала” от директора на ДНС 112 – МВР г-н Цветомир Цеков:
  • Павлета Костадинова – младши специалист (оператор 112)
  • Маргарита Лечева – оператор център за обаждания
  • Яна Янева – оператор център за обаждания
  • Дарина Милкова – оператор център за обаждания

 Важно е да се отбележи, че Дирекция „Национална система 112“ реализира успешно проект за внедряване на разширена мобилна локализация на територията на Република България

Разширената мобилна локализация (Advanced Mobile Localization – AML) е безплатна услуга, достъпна за смартфони, която автоматично изпраща точното местоположение до службите за спешно реагиране всеки път, когато гражданин се свърже с 112. AML локализацията се извлича с помощта на сигнали за местоположение от клетъчни кули, GPS, wifi и сензори на телефона.

Проектът е много важен за дейността на Национална система 112, тъй като води до повишаване функционалностите на системата и спазване законовите задължения за осигуряване на непрекъснат и качествен достъп до телефон 112 с цел защита живота, здравето, сигурността и имуществото на гражданите.

Посредством реализирания проект се допълва и подобрява използваната до днес локализация в Национална система 112, базирана на клетките на мобилните оператори. Внедрената от  Google за устройства с Android – Android Emergency Location Service (ELS) вече работи в България. ELS се поддържа в 99% от устройствата с Android, ако устройството работи с Android OS 4.4 и по-нова версия и има инсталирани услуги за Google Play.

В партньорство с Google, България е първата страна, внедрила версия 2 на ELS, която включва допълнителни данни, като надморска височина и език на устройството. България може да се похвали, че е внедрила услугата много ефективно с помощта на мобилните оператори, тоест за повече от 78% от разговорите точната локация пристига в рамките на 10-15 секунди от разговора.

Дирекция „Национална система 112“ в момента провежда финални тестове с Apple, преди да пусне услугата за телефони с операционна система iOS.

Какъв е проблема и защо е необходима AML/ELS?

Когато потърсят 112 гражданите очакват да бъдат локализирани лесно. Нещо повече, те мислят, че операторите от 112 виждат на картата къде се намират.

Представете си, че разхождайки се ставате неволен свидетел на инцидент (пожар, катастрофа, припаднал човек и др.). Или се изгубите в планината. Първото нещо, което трябва да направите е да се обадите на 112! Да, но не знаете адреса.

Проблемът не е само в посочените примери. Практиката доказва, че в паниката си човек забравя дори и домашния си адрес, а използваната локализацията на ниво мобилна клетка е неточна.

В зависимост от разположението на клетките на мобилните оператори, в населените места тя достига до 500 метра и повече, а в извън населените до 30 км. Така понякога времето за изясняването местоположението на инцидента е причина за забавяне.

 Какви са възможностите и ползите от AML/ELS?

В Европа 75% от повикванията към спешния телефон са от мобилни телефони, а в България този процент е по-висок. Това дава възможност за точна локализация на по-голямата част от повикванията, използвайки разработените услуги за разширена мобилна локализация от компаниите Google (ELS) и Apple (AML) за телефони с техните операционни системи съответно Android и iOS.

Основната полза от AML/ELS е подобрената точност на локализацията до 4 000 пъти, което съгласно проучване на EENA ще доведе  до спасяването  на 7 500 души повече и спестяването на 95 милиарда евро в ЕС само в рамките на следващите 10 години.

Точността на информацията за местоположението обикновено варира от 5 до 50 метра.

 Как работи AML/ELS и трябва ли гражданите да инсталират нещо на телефона си, за да я използват?

AML/ELS се активира автоматично, когато се осъществява спешна комуникация с телефон 112. По време на комуникацията между гражданин и оператор 112, смартфонът автоматично активира услугата си за местоположение и след като се определи точната позиция (най-вече въз основа на GNSS или Wifi), тази информация се изпраща директно до 112 чрез SMS (или SMS с данни за Android).

AML/ELS не е приложение! Услугата е вградена в смартфона и ще работи автоматично за телефоните, които са с активиран AML/ELS и в държавите, в които AML/ELS е активиран, т.е. не изисква каквото и да е действие от страна на гражданите.

Къде работи AML/ELS?

Към днешна дата AML/ELS е внедрена в 34 държави по света, от които 21 в Европа. България може да се похвали, че внедри услугата много ефикасно с помощта на мобилните оператори, т.е. при повече от 78 % от обажданията точна локализация пристига в рамките до 10-15 секунда от повикването. В партньорство с Google, България е първата страна, която внедри новата версия 2 на ELS за Android устройства, при която освен GPS координати се получават надморска височина и език на устройството. В момента Дирекция „Национална система“ 112 провежда финални тестове с Apple, преди пускане на услугата и за телефони с iOS операционна система.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви