Боклук Срнедец
Снимка: БНР архив

Нерегламентирани сметища в община Средец са довели до замърсявания с огромни размери. Еко катастрофа заплашва Мандренското езеро и региона на Черно море, в близост до Бургас, съобщи Заместник-председателят на Народното събрание – Цончо Ганев.

Той изпрати запитване до министъра на околната сред и водите Борислав Сендов,  във връзка с  екологична катастрофа на територията на община Средец.

В запитването Цончо Ганев посочва, че на територията на общината има множество нерегламентирани сметища и размерите на замърсяване са големи.

Извършено е  посещение на място от членове на Възраждане – Бургас. Те  установяват наличието на  стотици тонове отпадъци, част от тях балирани. Боклуците  са разпръснати на километри по коритото на канала  и по поречието на река Средецка, както и на територията на десетки декари земя, част от която е на бивши военни поделения.

През летните дни миризмата от разлагащия се отпадък е непоносима за живущите в района, а речното корито за поредна година не е почистено.

При извършена от Цончо Ганев  проверка въз основа на официални годишни отчети на РИОСВ е установено, че за изминалите пет години на  кмета на гр. Средец Иван Жабов са съставени актове от РИОСВ на стойност десетки хиляди левове, но екологичните проблеми в града не само остават, но и се задълбочават до критични размери.

„В резултат от установеното можем да предположим, че замърсяването е в следствие на бездействие от страна на местната власт.

През годините са подавани многократни сигнали до местната РИОСВ, Басейнова дирекция и областната управа в Бургас. Темата неведнъж е отразявана от местни и национални медии, но действия по прекратяване на замърсяването няма. Към днешна дата проблемът е придобил размерите на екологична катастрофа, която застрашава живота и здравето както на местното население, така и на всички, посещаващи този район.

Освен че се разлагат в близост до обработваема земеделска площ, част от отпадъците често биват изгаряни, а голяма част от замърсяването попада и в коритото на река Средецка, която се влива в Мандренското езеро, а от там в Черно море“, пише в писмото до министъра.

Цончо Ганев задава конкретно въпрос към министъра на околната среда и водите – Борислав Сендов, като настоява за конкретен отговор в писмен вид и в най-кратък срок:

 „Какви действия ще предприемете, за да бъде разкъсан порочният кръг на прехвърляне на отговорността между компетентните институции и местната власт, как и в какви срокове ще бъде разрешен проблемът“?

Автор: Янчо Николов

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви