Областна администрация върна за ново разглеждане решенията, гласувани по т.1 до т.16 от дневния ред на последното заседание на Общински съвет Бургас, проведено на 25.01.2022 г.

Основание за това е, че в условията на онлайн заседание не е било спазено изискването за пряко и виртуално участие чрез видеоконференция за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, гарантиращи участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

Липсата на директна видеовръзка представлява нарушение на законовата норма, на правилата, утвърдени от общинския съвет, гарантиращи прякото участие на общинските съветници в заседанията на колективния орган, както и на решението на Председателския съвет на ОбС Бургас за определяне формата на провеждане на заседанието.

Върнатите за ново обсъждане актове не влизат в сила и следва да бъдат разгледани от общински съвет Бургас в 14-дневен срок от получаването на настоящата заповед, съгл. чл.45, ал.7 от ЗМСМА, за което следва да бъде уведомен областния управител незабавно.

Припомняме, че заповедта е в следствие постъпили в Областна администрация Бургас жалби от бургаски общински съветници и в рамките на контрола по законосъобразност на актовете на общинските съвети, осъществяван от областния управител.

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви