Във връзка с постъпили в Областна администрация Бургас жалби от бургаски общински съветници областният управител Стойко Танков предприе действия за установяване на обстоятелствата.

Според жалбоподателите проведеното онлайн заседание на Общински съвет Бургас на 25.01.2022 г. е било затруднено поради некачествена видеоконферентна връзка, засегнала цялостния процес на сесията и гласуването на решенията по дневен ред.

В изпълнение на правомощията си във връзка с осъществяване на контрол по законосъобразност на решенията, приети на 31-вото заседание на Общински съвет-Бургас, областният управител изиска от председателя на Общински съвет-Бургас в тридневен срок писмено да предостави становище и отговори на поставените въпроси с цел изясняване на обстоятелствата върху цялостния процес и валидността на проведената първа за тази година общинска сесия.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви