Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Бургас сочат, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 108 235, което представлява 4.9% от общия брой на наетите в страната.

Броят на наетите лица в област Бургас намалява с 12 611 души или с 10.4%.

Намаление на наетите лица е регистрирано в седемнадесет икономически дейности – най-значимо в „Хотелиерство и ресторантьорство“ (36.0%), „Култура, спорт и развлечения“ и „Други дейности“ (по 18.9%).

Увеличение се наблюдава в 2 от общо 19 икономически дейности – в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (5.7%) и „Образование“ (4.1%).

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Преработваща промишленост“ – съответно 16.4 и 16.1%.

По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2020 г. областта заема 4-то място сред 28-те области в страната

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви