В област Бургас средната брутна годишна работна заплата за 2020 г. е 13 473 лв., при 16 687 лв. средна за страната.

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна годишна работна заплата през 2020 г., област Бургас се нарежда на 10-то място.

Най-висока средна годишна работна заплата получават наетите в област София (столица) – 22 950 лв., а най-ниска – в областите Благоевград – 10 881 лв., Видин – 11 253 лв. и Кюстендил – 11 519 лева.

През 2020 г. средната брутна годишна работна заплата в област Бургас се увеличава спрямо 2019 г. с 9.5%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Образование“ – с 16.1%, „J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ – с 13.2% и „Държавно управление“ – с 12.9%.

Спрямо 2019 г. средната годишна работна заплата през 2020 г. нараства в обществения сектор с 10.4%, а в частния сектор – с 8.3%.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви