Пламен Синков е новият председател на Апелативен съд – Бургас. Той беше избран след проведено събеседване и след като членовете на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет гласуваха единодушно „за“ неговата кандидатура.

Съдия Синков има над 23 години стаж в съдебната система. Преминал е през всички нива на кариерно развитие от младши съдия, районен, окръжен и съдия в апелативен съд.

Бил е заместник-председател на Районен съд – Бургас, а от 2016 г. е заместник-председател на Апелативен съд – Бургас и ръководител на наказателно отделение. С решение на СК на ВСС от 01.09.2020 г. е определен за и.ф. административен ръководител на Апелативен съд – Бургас.

Кандидатурата му за председател е издигната от Общото събрание на съдиите при Апелативен съд – Бургас.

В Концепцията си за стратегическо управление като мотиви за участие в конкурса съдия Синков е посочил доверието и избора на Общото събрание на магистратите, както и дългогодишния си професионален опит на съдия и на заместник-председател.

Като част от управленския екип на институцията до момента, заявява намерения да запази постигнатите положителни резултати в работата на съда и да ги надгради, с ясното съзнание, че за това са необходими общите усилия на целия колектив.

По време на изслушването пред членовете на Съдийската колегия съдия Синков очерта най-спешните за решаване проблеми на Апелативен съд – Бургас – кадровата криза и прекомерното натоварване на съдиите титуляри.

Според него необходимите действия за едно добро административно управление следва да са насочени към: подобряване на качеството и запазване на срочността на работа; прозрачно управление; ефективна работа на съда и съдилищата в апелативния район; грижа и отговорност за колектива; непрекъсното повишаване на квалификацията чрез обучения на съдии и служители; осигуряване на кадрова обезпеченост и засилване общественото доверие в дейността на Апелативен съд – Бургас.

Членове на Съдийската колегия на ВСС, изказали подкрепа за кандидатурата на съдия Пламен Синков за административен ръководител – председател на Апелативен съд – Бургас, го определиха като компетентен, мъдър и етичен магистрат със задълбочен и отговорен поглед към всички проблеми в съдебната система.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви