Община Бургас ще отдаде под наем недвижим имот, който трябва да се превърне модерно арт-кафене в центъра на Бургас. Мястото се намира на ъгъла на обновената ул. „Алеко Константинов“ и ул. „Св. Св. Кирил и Методий”.

Наемателят ще се определи чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване. Той ще получи мястото за срок от 5 години. Началната тръжна месечна наемна цена е в размер на 579 лева, без ДДС.

Изградената структура включва търговска част и санитарен възел, разположени под общ навес. Закритата площ възлиза на 26.80 кв.м, а тази под навеса – на 76,50 кв.м. В частта на декинга е оформена зона за консумация на открито.

Към нея са проектирани пейки и маса с ексцентрична конструктивна ос. Декоративни ажурни пана от дърво отделят визуално павилиона от съществуващата ограда на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и създават комфорт за посетителите.

Закритите обекти са проектирани с плъзгащи се стъклени врати, които осигуряват приобщаване към откритите пространства през топлите месеци. За осигуряване срещу кражби и вандализъм са предвидени и декоративни външни плъзгащи се врати.

Обектът е обезпечен с охранителни камери за видеонаблюдение, WiFi интернет, с Ел и ВИК връзки към градските мрежи на техническата инфраструктура.
Предвидена е рампа за хора със затруднено придвижване.

В обекта се предвижда през определени дни от седмицата занаятчии да имат възможност да излагат и реализират своята продукция. Откритата веранда също може да бъде използвана за представяне на книги, бутикови концерти, работилнички на открито.

Популяризиране на занаятчийската зона ще предизвика интереса на летни занимални, които могат да водят деца от предучилищна и училищна възраст за посещения на различните ателиета.

На територията на централната градска част на Бургас не съществува място, което да съчетава успешно развиването на идеята за питейно заведение, което освен традиционното предлагане на напитки и пакетирани стоки да представя произведения на изкуството и културата.

Подобен тип заведение е привлекателно място за хора на изкуството, младежи с интереси в областта на културата и цели популяризиране на занаятчийството, което от своя страна ще предизвика интереса на туристите през летния сезон.

Занаятите, изкуството и кафенетата винаги са били неразривно свързани и в последните години арт-кафенетата придобиват все по-голяма популярност у нас.

Още повече местоположението на обекта, в сърцето на града, предразполага големия поток от хора, които преминават през неговия център, да го посетят и да се насладят на творбите на майсторите на различни занаяти.

Стремежът е да се обособи като уникално място, зона на комфорт, привлекателно място за хора от всички генерации, които биха могли да прекарат приятно времето си.

Към участниците в тръжната процедура следва да се поставят специфични изисквания, които да залегнат и в договора за наем, който ще бъде подписан между Община Бургас и спечелилият участник, както следва: задължение за представяне на предложение от участниците, в което да бъде посочено време -ден/дни от седмицата, през което да има съчетаване на дейността за кафенето и излагане произведения на занаятчийското изкуство в обекта, като за целта наемателят ще предоставя посочена от него площ от заведението безвъзмездно на Община Бургас.

При съобразяване с отправеното предложение, Община Бургас ще изготвя график за разполагане на занаятчийската продукция, който ще бъде предоставян предварително на наемателя на арт-кафенето.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви