Созопол

В община Созопол се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки. Заповедта вече е подписана от кмета на града Тихомир Янакиев.

Ето какви мерки важат в красивия морска град от 16 януари:

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-991 от 02.12.2021 г. Министъра на здравеопазването, както и с оглед усложнената епидемична ситуация в област Бургас

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Созопол, считано от 16.01.2022 г. до 25.01.2022 г., включително:

1. Преустановявам посещенията в пенсионерските клубове.

2. Преустановявам посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови почасови услуги за деца.

3. Преустановявам провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения, конкурси, изпити и други групови мероприятия с такъв характер.

4. Преустановявам провеждането на тиймбилдинг и други организирани групови мероприятия с такъв характер в трудови колективи.

5. Преустановявам провеждането на всички масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер.

6. Преустановявам груповите посещения в центрове, школи и други обекти за танцово и музикално изкуство.

7. Преустановявам провеждането на присъствени групови занятия за възрастни в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи.

8. Провеждането на събирания от частен характер (кръщенета, сватби и др.) се допуска с участието на не повече от 15 лица на закрито и 30 лица на открито.

9. Преустановявам посещенията на библиотеки, музеи, галерии, кина, театри, циркови представления, концерти и други сценични прояви на закрито.

10. Преустановявам посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси.

11. Преустановявам посещенията в игралните зали, казината и заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, включително и тези към местата за настаняване.

12. В общинска администрация Созопол:

а) За срока на действие на заповедта в приемните дни граждани не се допускат. Препоръчва се гражданите да отправят своите питания и въпроси на телефоните на общината, както и на електронна поща obshtina@sozopol.bg. На отправените питания да се отговаря веднага, ако е възможно, или в определените срокове – в случай, че е необходима проверка;

б) За срока на действие на заповедта се допускат до двама граждани в работните помещения във фронт офис, МДТ и по кметствата в общината.

в) Да не се допускат служители с грипоподобна симптоматика на работа.

г) Във фронт офис и отдел МДТ да се повишат мерките за биологична сигурност;

д) Във всички административни сгради, вкл. кметства, ОГП, Местни данъци и такси, ДСП, и др. да се предприемат необходимите мерки за дезинфекция.

е) Директорите на дирекции да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.

ж) Комуникацията между служителите в сградата на община Созопол и осъществяване на процеса на работа да се извършва чрез минимални движение в коридорите и кабинетите и по възможност да е дистанционно /по телефони и имейли/.

13. Въведените противоепидемични мерки може да не се прилагат при следните условия:

а) 100% от персонала в съответния обект/лицата, заети с мероприятието са ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с резултат от изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване и

б) ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които:

аа) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване или

бб) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.

II. Настоящата заповед да се обяви публично на интернет страницата на Община Созопол, както и на информационните табла в Общинска администрация и в кметствата в общината. Копие от заповедта да се изпрати до началник на РУ на МВР Созопол за оказване на съдействие по осъществяване на контрола.

III. Настоящата заповед да бъде доведена до знанието на ръководителите съответните административни структури – директорите на дирекции, началниците на отдели, управители на общински предприятия, кметовете на кметства за сведение и изпълнение.

Контрола по изпълнението на заповедта упражнявам лично.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви