Календар
Календар

По-високи пенсии, но и по-строги условия за пенсиониране, нови правила за попълване на данъчните декларации, еконорми и цени влизат в сила в началото на годината. Промените са по-малко от обичайното, защото все още не е приет държавният бюджет и бюджетът на общественото осигуряване, чрез които в началото на всяка годината се променят правилата в осигуряването и данъчното облагане.

Пенсионирането

Изискванията за навършени години и осигурителен стаж се увеличават. Занапред мъжете ще могат да се пенсионират при навършени 64 години и 5 месеца и ако имат осигурителен стаж от 39 години и 2 месеца. Възрастта за пенсиониране на жените нараства на 61 години и 10 месеца, а изискването за осигурителен стаж е 36 години и 2 месеца.

мъже: + 1 месец възраст и +2 месеца стаж
жени: + 2 месеца възраст и + 2 месеца стаж

Максималният размер на една пенсия се увеличава от 1440 лв. на 1500 лв. Линията на бедност се вдига от 369 на 413 лева.

COVID надбавката към пенсиите става 60 лв. месечно, засега е прието тя да се изплаща до 30 юни. През последните три месеца на 2021 г. размерът й беше 120 лв., но междувременно пенсиите бяха увеличени.

Нови правила за местене между първия и втория стълб

Отпада възможността кандидат-пенсионерите да могат да изберат непосредствено преди пенсионирането дали да получават две пенсии – от НОИ и от частния фонд, в който са внасяли в годините, или една – само от НОИ, ако това е по-благоприятно за тях.

От днес нататък този избор може да стане не по-късно от една година преди навършване на възрастта за пенсиониране. Тази възможност беше въведена след като се видя, че първите пенсионирани с осигуровки във втория стълб (а това са жените, родени след 31 декември 1959 г.) ще получат твърде ниски втори пенсии. Постепенно този срок ще се удължава докато не достигне 5 г. през 2038 г

Разходите за ремонт влизат в данъчната декларация

Разходите на домакинствата за ремонт вече ще могат да се вписват в данъчната декларация и така хората да си намаляват облагаемия доход. Правилото влезе в сила в началото на миналата година, но 2022-ра година ще е първата, в която този разход ще се декларира. Размерът на облекчението е до 2 хил. лв. годишно. Те са не за покупката на материали или мебели, а само за положения труд от майсторите. За целта обаче те трябва да издадат документ, ако са фирма, за цената на положения труд. Ако са физически лица, в декларацията ще трябва да присъстват техните данни. Към самата декларация не се прилагат такива документи, но подаващият я трябва да ги пази и представи при проверка от страна на НАП.

Как се ползват данъчните облекчения за деца

През миналата година бяха въведени нови, в пъти по-благоприятни за родителите данъчни облекчения за деца – размерът на еднократното облекчение за деца е в зависимост от броя им, като за едно ненавършило пълнолетие дете е 4500 лв. (сума за получаване 450 лв.), за две – 9000 лв. (сума за получаване 900 лв.), а за три и повече – 13500 лв. (сума за получаване 1350 лв.).

Родителите, които искаха да ползват данъчното облекчение чрез работодателя си, вече са изпуснали срока за подаване на нужните документи, който изтече вчера. За тях обаче остава възможността да поискат намаляване на данъка чрез годишната си данъчна декларация. При ползване на данъчните облекчения с подаване на годишната данъчна декларация, родителят не трябва да има подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.

По принцип всяко от облекченията се ползва само от единия родител. Допустимо е, когато размерът на облекчението надвишава сумата на годишните данъчни основи на единия родител, разликата да се ползва от другия родител. С подробните указания на Националната агенция за приходите можете да се запознаете тук.

Общините получиха права да обявяват зони с ниски емисии

От началото на 2022 г. влизат в сила промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух. С тях се дава право на общините да обособяват зони с ниски емисии на вредни газове, както и да контролират и санкционират нарушителите. В т.нар. нискоемисионни зони ще се забранява или ограничава влизането на замърсяващи автомобили с нисък екологичен стандарт или отопляването с твърдо гориво. Кметовете на общини ще имат право да налагат глоби в размер от 50 до 500 лева на физически лица и от 200 до 1000 лева – на юридически лица.

Новости при техническите прегледи – съвсем скоро

От 12 януари ще заработи връзката между информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и контролно-измервателните уреди в пунктовете за технически прегледи. Така данните от техническия преглед на автомобилите за замърсяване ще постъпват незабавно в контролния орган след като от половин година действат новите стикери и удостоверения за техническа изправност и пет екологични категории.

В очакване на нови цени

Днес след 14 ч. Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР) трябва да обяви цената на природния газ за януари. Държавният доставчик „Булгаргаз“ предложи увеличението да е с малко над 14% до 117.12 лв. (102 лв./мВтч през декември). Председателят на КЕВР Иван Иванов коментира, че поскъпването от този порядък е реално, а причина е скокът на цените на европейските борси. в последните 20 дни.

Мораториумът, който депутатите въведоха върху енергийните цени, не важи за природния газ, но включва парното. Затова въпреки голямото поскъпване на горивото, не се очаква корекция в цените на топлофикациите, които го използват. Това е добре за потребителите, но ще създаде дефицити в топлофикационните дружества.

Заради инфлацията мобилните оператори обявиха, че повишават месечните абонаментни такси с между 4 и 5%. от началото на годината като разликата потребителите трябва да видят в сметките за януари, които ще получат месец по-късно. В поскъпването компаниите включват инфлацията за 2020 г. и очакваната за 2021 г. Междувременно министърът на индустрията Корнелия Нинова заяви, че ще го забрани, защото го смята за „нелоялна търговска практика“.

В работните дни между Коледа и Нова година подчинената на Нинова Комисия за защита на потребителите със заповед забрани на два от операторите – А1 и „Теленор“, които едновременно обявиха индексацията, да вдигат цените. Формулировката е, че това не е възможно „по ред, който не е предвиден в сключените между него и потребителите договори“.

Такъв ред обаче съществува в договорите, като единствено комисията атакува намерението на операторите да приложат наведнъж инфлационния индекс за две поредни години. Как ще реагират операторите и дали ще обжалват заповедта на Комисията за защита на потребителите, както и как държавата ще действа спрямо третия оператор – „Виваком“, „Дневник“ ще проследи в следващите дни.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви