От днес влизат в сила важни промени за пенсиите, които би следвало да доведат до най-голямото им увеличение от 2008 г. насам. За пръв път от времето на Емилия Масларова, съществуващите пенсии ще бъдат преизчислени, което би следвало да доведе до 12,5% среден ръст.

Също за пръв път се случва и новите размери на минималната и максималната пенсия да се въвеждат в последната седмица на годината, вместо от началото на следващата или с юлската индексация по швейцарското правило.

Заради това, че увеличенията влизат в сила от Коледа, другия месец те ще получат към новата си пенсия и добавка за последните 7 дни на 2021 г.

На практика увеличенията на пенсиите, макар и най-сериозните от години, няма да бъдат почувствани от пенсионерите, тъй като те няма да достигнат размера на получаваната сега добавка от 120 лв.

Тъй като кабинетът желае да запази парите на възрастните на сегашно ниво, се предвижда нова ковид добавка от 60 лв., която ще се плаща до юни включително.

Така пенсионерите на минимална пенсия например ще получават от януари 430 лв. (370 лв. плюс 60 лв. добавка) вместо 420 (300 лв. плюс 120 лв. добавка).

ПРЕИЗЧИСЛЕНИЕТО

Всички пенсии, които се отпускат с начална дата след 24 декември 2021 г., ще се изчисляват с нова тежест за годините осигурителен стаж без превръщане (превръщане се прави на стажа в първа и втора категория труд). Процентът се увеличава от 1,2 на 1,35.

Същата промяна влиза в сила и за съществуващите трудови пенсии и добавки, поради което отпуснатите до 24 декември 2021 г. пенсии и добавки ще бъдат преизчислени. Средното увеличение на пенсиите би следвало да представлява 12,5%, според мотивите към актуализацията на пенсионния бюджет.

Реалното увеличение може да бъде по-голямо от 12,5 на сто, ако преизчисленият действителен размер на пенсията е под предложения със законопроекта нов минимален размер на пенсиите за трудова дейност за съответния вид, тъй като в този случай ще бъде определен на него, пише още в тях.

Как да разберем какво е увеличението?

През януари пенсионерите ще получат пенсията си в новия размер, плюс разликата между стария и новия размер за седемте дни от 25 до 31 декември 2021 г. Към това вече е ясно, че ще има и нова добавка от 60 лв., която заменя старата от 120 лв.

За преизчисляването на всяка пенсия ще бъде издадено разпореждане, но то ще се връчва при поискване.

Ако човек не може да се ориентира колко е станала пенсията му, то има няколко възможности да получи разпореждането за своята пенсия.

Може да отиде в приемната на съответното териториално поделение на НОИ, може да го получи с препоръчано писмо с обратна разписка или пък ако е напред с технологиите – чрез системата за сигурно електронно връчване.

Най-лесно справката се прави с ПИК на НОИ, като в този случай човек ще може да провери разпореждането си на сайта на НОИ след началото на януари.

МИНИМАЛНА ПЕНСИЯ

Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 300 на 370 лв. от 25 декември.

Въз основа на този размер се определят минималните размери и на останалите видове пенсии, свързани с трудова дейност, като например:

– 314,50 лв. (85 на сто от 370 лв.) – за пенсията за осигурителен стаж и възраст, отпусната при условията на непълен осигурителен стаж (към момента – не по-малко от 15 г. действителен осигурителен стаж);

– 314,50 лв. (85 на сто от 370 лв.) – за пенсията за инвалидност поради общо заболяване при трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане между 50 и 70,99 на сто, съответно 388,50 лв. за същия вид пенсии при процент на увреждане от 71 до 90 на сто и 425,50 лв. – за над 90 на сто;

– 277,50 лв. (75 на сто от 370 лв.) – за наследствените пенсии.

С предстоящите промени пенсионерите, които получават минимален размер на съответния вид пенсия ще достигнат 1 044 000 при 892 000 към настоящия момент. Така официално всеки втори пенсионер ще е с минимална пенсия.

МАКСИМАЛНА ПЕНСИЯ

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях също се увеличава – от 1440 лв. на 1500 лв. Така пенсионерите, чиито пенсии са ограничени до т.нар. „таван“ на пенсиите ще се увеличат от около 27 500 на над 34 000.

СОЦИАЛНА ПЕНСИЯ

От 25 декември социалната пенсия за старост се увеличава от 148,71 лв. на 170 лв., а с нея се увеличават още четири вида пенсии, които не са свързани с трудова дейност – пенсията за военна инвалидност, пенсията за гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия.

Право на социална пенсия имат лицата, навършили 70-годишна възраст, когато годишният доход на член от семейството към датата на навършване на възрастта е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца. Размерът на ГМД е 75 лв. на месец.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви