хотел

През октомври 2021 г. в област Бургас по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 89 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.4 хил., а на леглата – 12.1 хиляди.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през октомври 2021 г., е близо 38 хиляди.

Българските граждани са реализирали 25  хил. нощувки, а чуждите – 13 хиляди.

През октомври 2021 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 78% от общия брой нощувки на чужди граждани и 33.6% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 10% от нощувките на чужденци и 14% – български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 12 и 52%.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Полша – с 21%, следват – Германия със 18%, Руска федерация – с 10%, Турция – с 8.7% и Финландия – с 6.8%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Бургас през октомври 2021 г. достигат 14.6 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през октомври 2021 г., са над 10 хил. и са реализирали средно по 2.4 нощувки. Чуждите граждани са 4.3 хил. и са реализирали средно по 2.9 нощувки, като 72.4% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през октомври 2021 г. е 11.0%. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 1 и 2 звезди – 17%, следвани от местата за настаняване с 4 и 5 звезди – почти 10%, и с 3 звезди – 7% .

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви