По време на мониторинга на птиците на Атанасовското езеро, който се провежда от екип на БДЗП в рамките на проект „Лагуната на живота“ (LIFE 17 NAT/BG/000558), на 15 декември 2021 г. Петър Янков и Радослав Молдовански наблюдаваха и документираха два дългоклюни (берингови) вретенара Limnodromus scolopaceus – вид, който досега не е установяван на територията на България.

Дългоклюният вретенар е блатна птица, която гнезди по крайбрежието на Аляска, Северозападна Канада и най-североизточните части на Русия.

Скитащи индивиди са наблюдавани многократно в Европа. Най-често са регистрирани във Великобритания, но и в Ирландия, Белгия, Германия, Швеция, Норвегия, Дания, Холандия, Италия, Франция, Испания. На Балканския полуостров видът е намиран само в Гърция и то отдавна – през м. май 1962 г.

Находката в Атанасовското езеро за пореден път потвърждава изключителната важност на мястото и огромната отговорност, която страната ни носи за неговото опазване.

През последните години основните дейности по опазването на езерото се осъществяват от Българска фондация Биоразнообразие, Българско дружество за защита на птиците, „Черноморски солници“ АД и сдружение „Заедно 2011“ в рамките на посочения по-горе проект, финансиран по програмата LIFE на Европейския съюз.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви