Основаването и изграждането на собствен бизнес е труден процес изискващ воля, пълна отдаденост и постоянство независимо дали сте се заели с малко или голямо начинание.

Без значение, колко пари сте планирали да отделите за проекта си, допълнително финансиране в точния момент, може да се окаже най-доброто ви решение.

Тази помощ може да дойде от така наречения Бизнес кредит, той е създаден специално за това, да осигури допълнителен капитал на компании, когато те най-много имат нужда, подкрепяй ги по пътя им на развитие.

Бизнес кредит или фирмен кредит се отпуска от банки или по европейски програми на малки, средни или големи компании с цел тяхното развитие и модернизиране. Ако изпитвате затруднения точният бизнес кредит ще ви осигури възможност да разширите бизнеса си или да ви подпомогне с оборотни пари.

Характеристика на бизнес кредит

Едно от най-големите предимства е възможността да стартирате собствен бизнес. В много случаи предприемачите нямат цялата необходима сума за своето начинание и в този най-важен момент идва така необходимата финансова инжекция, под формата на бизнес кредит. Отличаващ се с гъвкавост и отлични характеристики, той ще ви подпомогне да осъществите своите идеи и мечти.

Най-добре е да имате вече изградена стратегия за бъдещия си бизнес, защото повечето кредитори очакват от вас това, за да ви отпуснат желаната сума. Това е абсолютно основателно, не само вие рискувате, а и кредиторите. Колкото и да са ви големи очакванията от бъдещето ви начинание няма никаква гаранция, че то ще бъде успешно.

Разбира се, никой не започва бизнес с идеята, че ще се провали, за това е най-добре да пробвате, дори и да рискувате, всяко мечтано начинание си заслужава.

Видове Бизнес кредит

На финансовия пазар се предлагат най-различни видове кредити – бързи, потребителски, ипотечни, студентски, за пенсионери, те са с определено предназначение и са създадени да подпомагат хората при нужда от финанси.

Днес ние сме се съсредоточили върху бизнес кредит, заем необходим на фирмите за развитието на тяхната дейност. Те са леснодостъпни, достижими и гъвкави. Видовете Бизнес кредит се определят от целта на теглене, условията на договореност, големина на бизнеса, видове залог и период на погасяване.

Един от най-разпространените видове е кредит за новосформирани компании. Друг вид е така наречения “Заем за текущи средства”, който осигурява оборотни пари на фирмата. Доста популярен е и инвестиционния кредит, който цели да подпомогне стартирането на нов бизнес или разрастване на дейността на вече съществуващи предприятия.

Този тип кредит се оферира от банки, небанкови организации, държавни агенции. Също така се предлагат и по европейски програми за кредитиране. Те са регламентирани от европейското законодателство и са легални и лесно достъпни.

Обезпечение и финансиране

Всичко зависи от сумата, която искате да теглите. При по-малки активи е възможно да теглите кредит без обезпечение. Но при условие, че се нуждаете от значителна сума кредитните компании ще ви изискат обезпечение, под някаква форма.

Най-често срещаното обезпечение е недвижимо имущество, но също така може да бъде банкова гаранция, техника, съоръжения, оборудване, поръчителство. Наличието на тези немалко опции ви дават възможност да изберете, коя от тях е най-подходяща за вашия бизнес.

Различни са сумите, които може да получите с бизнес кредит и това зависи от дейността, която изпълнявате, в какво състояние се намира компанията ви, с каква цел теглите заема.

Кредит заемателите задължително инспектират счетоводните документи на фирмата – годишни отчети, данъчна декларация, баланс и др. В случай, че се нуждаете от годишен оборотен кредит от 60000 лева, кредитната организация ще може да прецени дали компанията ви ще бъде в позиция да се развива и да реализира печалби, за да може да си върне дълга навреме.

Кандидатстване и очаквани разходи при теглене на бизнес кредит

Кандидатстването е индивидуален процес, зависещ от дейността на компанията, с каква цел кредитоискателя иска да тегли заем. Кредиторите предварително искат да се запознаят с историята на компанията, от колко време е на пазара и развива дейност, също така кредитно състояние, състояние на счетоводните документи на фирмата.

Разбира се на първо място, когато говорим за разходи, това са лихвите, които са предимно плаващи. Те от своя страна включват РЛП (Референтен лихвен процент) и фиксирана надбавка. РЛП включва индикатори, които са публикувани от Българска Народна Банка или Статистическия институт.

Друго, което трябва да очаквате са прилежащи такси. Те могат да бъдат за разглеждане на документи, усвояване, менажиране на кредита, ГПР. Под Годишен процент на разходите се разбира цялостната дължима сума. Това са лихви, комисионни, такси. Винаги имайте предвид, какъв ще е ГПР, когато сте се насочили към тегленето на  даден кредит.

Заключение

Всяко бизнес начинание освен печеливша идея изисква време, целеустрменост, себеотдаване и капитал. На много от хората не им достигат пари да започнат или да продължават да развиват бизнеса си, което може да се окаже истински проблем за реализиране на мечтите и идеите им.

В такива ситуации най-доброто, което може да направите е да се замислите за бизнес кредит. Да, тегленето на кредит е сериозна стъпка и отговорност, но и път към успеха и всички чудесни възможности, които могат да се открият пред вас.

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви