Професори и университетски преподаватели се обявиха против мястото, където трябва да се изгради специализираната детска болница в Бургас.

Припомняме, че тя трябва да се намира в ж. к. „Зорница“, на терен – собственост на Общината, в близост до УМБАЛ Бургас.

Професорите дфзн Венцислав Русанов и дфзн Добромир Пресиянов от Факултет по Атомна физика в Софийски университет, д-р Павел Ставрев, гост-лектор в същия факултет, както и още двама специалисти, са изпратили обръщение към местната администрация и кмета Димитър Николов, в което заявяват, че е недопустимо на този терен и в този район на града, където замърсяването с фини прахови частици е констатирано над допустимото, да се лекуват деца.

Според тях световната практика подсказвала, че подобен тип заведения се устройват извън градовете, в чиста среда или в болници, оборудвани с прецизни климатикоаспирационни системи.

Друг решаващ фактор за ситуирането на специализираната детска болница е възможността и необходимостта от лечение на онкологични заболявания на деца чрез необходимото за целта модерно оборудване – протонен ускорител„, се пише в обръщението.

Високата честота на онкологични заболявания сред подрастващите категорично налагало да се настоява за включване на най-щадяща и ефикасна към момента апаратура, а именно протонен ускорител.

Ако наистина искаме да привлечем изтъкнали специалисти от референтен ранг и лечение на най-високо ниво на детските онкологични заболявания, необходимо е да се насочим към такъв тип апаратура, която към момента липсва в страната и на Балканския полуостров. Така вместо да пращаме децата на лечение в чужбина, тук ще създадем всички условия и предпоставки за изграждане на център за лечение на този тип заболявания и с периметър далеч извън пределите на България. Това от своя страна би допринесло за изграждане на един истински, а не декларативен научен център в Бургас, което категорично би допринесло за развитието на Бургаски регион„, пишат още професорите.

Те считат, че намесата им с тези съображение в този ранен етап на проекта е изключително належаща.

Припомняме, че общинският съвет в Бургас преди две седмици прие отправяне на искане до Министерство на здравеопазването за получаване на предварително съгласие за създаване на специализирана болница за активно лечение на детски болести. Това стана с категоричните 47 гласа „за“.

Така документите могат да бъдат доокомплектовани и изпратени през декември тази година.

Община Бургас възнамерява да осигури средства за изграждането, обзавеждането и оборудването на лечебното заведение, като използва всички възможни източници за финансиране – безвъзмездни грантове по Оперативни програми, кредитни средства и при необходимост собствен ресурс извън вече инвестирания.

Конкретното структуриране на специалностите по клиники и отделения, както и евентуалната им промяна, ще бъдат финално уточнени след приключването на първи етап от дейността на чуждестранния Консултант на проекта, което следва да се случи до края на ноември т.г.

Понастоящем се предвижда създаване на Специализирана болница за активно лечение на детски болести, лечебно заведение за болнична помощ от трето ниво на компетентност.

Засега е заложено Детската болница да предлага диагностика и лечение по следните специалности:

Педиатрия
Пулмология
Гастроентерология
Ендокринология и болести на обмяната
Нефрология
Хематология
Обща хирургия
Офталмология
Ушно-носно-гърлени болести
Кожни болести и алергология
Дерматология
Физикална и рехабилитационна медицина
Анестезиология и интензивно лечение
Образна диагностика
Клинична лаборатория
Микробиология
Спешна медицина.

Плановете предвиждат Болницата да е 100 % собственост на Община Бургас. Тя ще работи в пряко сътрудничество с Медицински факултет и Факултет по обществено здраве и здравни грижи на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви