Железният светилник
Железният светилник

Областният управител проф. Мария Нейкова изпрати сигнал в прокуратурата във връзка с установено престъпно бездействие от страна на управителя и едноличен собственик на капитала на „Примотурс“ ЕООД.

Между областния управител и „Примотурс“ ЕООД е бил сключен през 2015 г. договор за наем за срок от 5 години за обект „Железния светилник“, с предназначение за обществено хранене, с месечна наемна цена – 3000 лв.

Поради неизпълнение на задълженията за плащане от страна на „Примотурс“ ЕООД, областният управител образува изпълнително производство и прекратява договора. По издадения изпълнителен лист от 2019 г. дружеството е осъдено да заплати на Областна администрация Бургас задължения в размер на около 20 000 лв., в които са включени главница, лихва и разноски по делото.

Тъй като фирмата не притежава недвижимо имущество, не са открити и банкови сметки, а продадените движими вещи покриват малка част от натрупаните задължения в размер на около 5 350 лв., в началото на тази година е отправено искане до НАП за откриване на производство по несъстоятелност.

В тази връзка е образувано търговско дело, по което е постановено решение, съгласно което е открито производство по несъстоятелност срещу „Примотурс“ ЕООД, обявена е неплатежоспособността на дружеството, считано от 07.08.2019г. и същото е обявено в несъстоятелност.

Длъжникът е спрял плащанията си и е следвало да поиска от съда откриване на производство по несъстоятелност, но същото не е направено от негова страна, а това деяние е наказуемо по реда на чл.227б, ал.2 вр. ал.1 от Наказателния кодекс.

Към настоящия момент задължението на „Примотурс“ ЕООД към държавата е в размер на 21 515,09 лв., включващо главница и лихви.

Това не е първият случай на обявяване на неплатежоспособно дружество в несъстоятелност по искане на областен управител, като тази законова възможност ще бъде прилагана и за в бъдеще.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви