Община Бургас продължава изпълнението на своята стратегия за създаването на добри условия за рибарите от местната общност.

Новата лодкостоянка в Ченгене скеле вече е оборудвана със специални понтони, които позволяват там да акостират и домуват повече плавателни съдове.

Механизмът за закрепването им позволява те да бъдат местени без усилия и повторно монтиране навсякъде по кея. Понтоните подобряват условията и безопасно функциониране на пристана и съхранението на плавателните съдове.

За изпълнението на заложените дейности по оборудването на кея бяха доставени и монтирани обезопасителни съоръжения (фендери), чиято цел е да поемат ударите на плавателните съдове в доковете и така да се избегне повреждането им.

Предстои изграждане на ремонтна работилница за рибарски лодки. Тя ще обслужва покритата лодкостоянка и плавателните съдове.

Доставянето и монтирането на новите понтони е част от дейностите по изпълнение на Проект „Подобряване на безопасността и условия на труд на рибарите чрез инвестиции в „Специализиран пристанищен обект за обслужване на непромишлен риболов – място за временно укритие на риболовни кораби (покрита лодкостоянка) в акваторията западно от м. Рибарско пристанище (бивша м. Ченгене скеле), Община Бургас“ Договор № BG14MFOP001-4.062-0002-C01/ МДР-ИП-01-66/27.04.2021г, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG14MFOP001-4.062 МИРГ Бургас-Камено мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на МИРГ Бургас – Камено“, финансирана по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. /ПМДР.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви