МК: Блъсков ни дължи много пари

Административен съд – София-град намира, че нито едно от твърденията, с които се иска спиране на предварителното производство, не е подкрепено с доказателства. И с две определения отхвърля искането на ,,Южен кръст“ ЕООД за спиране на предварителното изпълнение. Това съобщиха от Министерство на културата / МК /. И уточняват, че неустойките и невъзстановените консумативи от страна на дружеството „Южен кръст“ ЕООД – фирма на издателя на в. „Труд“ Петьо Блъсков, са в размер на 235 794,05 лева към настоящия момент.

Вчера полиция влезе в редакцията заради неплатените сметки към Министерството на културата, собственик на помещенията. Главният редактор на всекидневника Петьо Блъсков и журналисти обявиха гражданско неподчинение. Официалната причина е прекратен договор за наем, а неофициалната, според Петьо Блъсков, е политически натиск.

В тази връзка от МК съобщават днес пълната хронология по казуса с дължимите неустойки от страна на „Южен кръст“ ЕООД към държавата.

Като посочват, че разрешаването му започва още през юли тази година. А задълженията на фирмата се трупат от 2012 г.

Ето и хронологията по казуса, представена от МК, без редакторска намеса:

„На 12.07.2021 г. Министерството на културата е изпратило до ,,Южен кръст“ ЕООД едномесечно предизвестие за прекратяване на два договора за наем, поради неплащане на двумесечни наемни вноски и/или консумативи. Предизвестието е получено с обратна разписка на 14.07.2021 г.

Друго нарушение на договора е преотдаване на помещенията, при положение, че има изрична забрана за това. Помещенията са необходими за настаняване на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН). Тъй като сградата е построена изрично за тях.

С писмо от 11.08.2021 г. МК информира ,,Южен кръст“ ЕООД, че на 16.08.2021 г. предстои предаване и приемане на помещенията.

На 14.10.2021 г. ,,Южен кръст“ ЕООД са уведомени от МК, че на 22.10.2021 г. ще се извърши ново предаване и приемане на помещенията. На последната дата служители на МК съставят Констативен протокол, с който удостоверяват отказа на фирмата да освободи помещенията.

На 27.10.2021 г. МК отправя искане до областния управител за откриване на административно производство по реда на Закона за държавната собственост. На тази база на 12.11.2021 г. областният управител издава заповед за изземване на недвижими имоти, в която е определен срок за доброволно освобождаване до 17 ч. на 26.11.2021 г. В случай, че имотът не бъде освободен доброволно, се насрочва предварително изпълнение по административен ред на 06.12.2021 г. от 10 ч., което да се извърши от комисия от служители на областна управа.

Заповедта на областния управител е обжалвана пред Административен съд – София-град, като в нея е инкорпорирано искане за спиране на предварителното изпълнение на оспорената заповед, по което съдът дължи незабавно произнасяне.

Съдът намира, че нито едно от твърденията, с които се иска спиране на предварителното производство, не е подкрепено с доказателства

и с две определения отхвърля искането на ,,Южен кръст“ за спиране на предварителното изпълнение.

Дружеството „Южен кръст“ ЕООД дължи неустойки за неплатени в срок наемни вноски, както следва:
I. По договор № РД11-00-14/12.03.2012 г. – 45 784, 87 лв.
II. По договор № РД11-00-216/09.10.2015 г. – 49 757, 14 лв.

Общата дължима неустойка по двата договора е в размер на 95 542, 01 лв.

Дружеството има неплатени консумативи в размер на 133 108, 81 лв., натрупани през периода октомври 2015 г. – ноември 2018 г., които и до момента не са платени.

Консумативи за септември и октомври 2021 г. по фактури 4171/29.10.2021 г. и 4178/30.11.2021 г., съответно – 2046, 53 лв. и 5096,70 лв.

Към настоящия момент неустойките и невъзстановени консумативи от страна на дружеството „Южен кръст“ ЕООД са в размер на 235 794,05 лева.

Министърът на културата и екипът му смятат, че независимите частни и свободни медии би трябвало да зависят от своите читатели, зрители, слушатели, а не системно да ощетяват държавата“, пише в обяснение по казуса Министерство на културата.

Блъсков пристигна с камион и хамали пред редакцията
Междувременно днес собственикът на в. „Труд“ Петьо Блъсков пристигна с камион и хамали, които да натоварят вещите от редакцията. Блъсков се оплака, че няма достъп до редакцията и не го пускат на бариерата, чака хора от Областната администрация. Все още няма и достъп до сайта на вестник „Труд“ след снощната хакерска атака.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви